Skip to main content

Edholm (FP): Utbildningsförvaltningen flyttar till Tensta

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 11:27 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Utbildningsförvaltningen flyttar till Tensta

Utbildningsnämnden kommer på torsdag att besluta att utbildningsförvaltningen ska placera sin centrala förvaltning i Tensta, där man kommer att dela lokaler med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Utbildningsförvaltningen är idag lokaliserad till Hantverkargatan och Trekantsvägen.

-  Att skapa förutsättningar för fler jobb i ytterstaden är en angelägen uppgift och en uttalad ambition från stadens sida. Många arbetsgivare har alltför länge valt andra platser att etablera sig i än de ytterstadsdelar där behovet av nya arbetsplatser är som störst. Därför är detta beslut om en flytt till Tensta av utbildningsförvaltningens centrala administration på över 400 medarbetare så viktigt, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

-  En flytt till större lokaler i ytterstaden skapar utrymme för utbildningsnämnden att utveckla nya, tidsenliga och funktionella kontorslokaler utifrån verksamhetens, medarbetarnas och förvaltningens behov. En samlokalisering med stadsdelsförvaltningen kan också bidra till oväntade och positiva synergieffekter och samordningsvinster, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.