Skip to main content

​ Edholm (L): Återremiss om tomträttsavgälderna beslutad

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 19:55 CET

Idag den 7 november har kommunfullmäktige i Stockholms stad, på Alliansens initiativ, fattat beslut om en minoritetsåterremiss av förslagen om förändrade tomträttsavgälder för flerbostadshus och småhus i Stockholm. Förslaget har fått massiv kritik från nästan samtliga remissinstanser. Förutom den kritik som har framförts anser Liberalerna att det är tveksamt om det nya förslaget håller för en laglighetsprövning, eftersom ärendet inte är korrekt berett.

En minoritetsåterremiss innebär att ärendet nu skickas tillbaka för ytterligare beredning.

-   Förslaget har mötts av kritik från samtliga remissinstanser, även från stadens egna bostadsbolag, som säger att denna ökning skulle innebära att vi inte längre kommer att kunna bygga hyresrätter i attraktiva lägen. Dessutom har felaktiga beräkningsmodeller använts, som gör att effekterna för stockholmarna blir mycket större än vad majoriteten har presenterat. Därför har vi nu beslutat om en minoritetsåterremiss, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Liberalerna anser, likt remissinstanserna, att förslaget gör det dyrare och svårare att bygga i Stockholm och att det innebär en omotiverad, dold skattehöjning för stockholmarna.

-   Tomträttsinstitutet är ursprungligen ett verktyg för att möjliggöra byggande, det ska inte ses som ett sätt för stadshusmajoriteten att ta ut ytterligare skatt för att kunna finansiera sin politik på andra områden. Vi uppmanar majoriteten att välja en lösning som gör att vi kan finansiera fler hyresrätter i centrala lägen och som innebär förutsägbara villkor för stockholmarna, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86