Skip to main content

​ Edholm (L): Återremiss om tomträttsavgälderna väntas i kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 14:32 CEST

Idag den 19 oktober har Socialdemokraterna och majoriteten i Stockholms stad lagt fram ett marginellt ändrat förslag till höjda markhyror, så kallade tomträttsavgälder, i Stockholm. Det tidigare förslaget fick massiv kritik från nästan samtliga remissinstanser. Förutom den kritik som har framförts anser Liberalerna att det är tveksamt om det nya beslutet håller för en laglighetsprövning, eftersom ärendet inte är korrekt berett. Liberalerna, vilka som enda parti sagt nej till förslaget från start, kommer att kräva en återremiss i kommunfullmäktige.

-  Trots att de kritiserats av i princip samtliga remissinstanser väljer majoriteten ändå att köra vidare med ett förslag som hotar nybyggnationen och drabbar stockholmarnas plånböcker. Det är ytterligare ett i raden av dåligt utredda och ogenomtänkta förslag som man verkar fast besluten att driva igenom utan tillräcklig analys, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Liberalerna anser att förslaget gör det dyrare och svårare att bygga i Stockholm och att det innebär en omotiverad, dold skattehöjning för stockholmarna.

-  Tomträttsinstitutet är ursprungligen ett verktyg för att möjliggöra byggande, det ska inte ses som ett sätt för stadshusmajoriteten att ta ut ytterligare skatt för att kunna finansiera sin politik på andra områden. När ärendet kommer till kommunfullmäktige kommer Liberalerna att yrka på återremiss, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86