Skip to main content

Edholm (L): Glädjande med förbättrade kunskaper – men mycket återstår

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 10:57 CET

Den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2015, som presenteras idag, tycks visa på ett trendbrott. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu de flesta resultaten. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap. Proven som mätningen grundas på genomfördes under våren 2015.

-  Det här är ett kvitto på att lärare varje dag genomför ovärderliga insatser på våra skolor, samt att de reformer som Liberalerna genomförde vid regeringsmakten var viktiga. Men mycket återstår att göra, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad.

-  Nu krävs fortsatta satsningar på att höja läraryrkets status. Därför är det bedrövligt att Socialdemokraterna har slutat med särskilda lönesatsningar för lärare i Stockholm. Garanten för ett starkare läraryrke är ett liberalt ledarskap för skolan, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad.

-  Jag hoppas att också nästa PISA-mätning, som presenteras i nästa vecka, ska visa att Sveriges skolor nu håller på att återhämta sig. Grunden för att alla elever ska gå ut skolan med de bästa möjligheterna att kunna forma sitt eget liv läggs i skolan, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad.

Fakta om resultaten i TIMSS 2015 (källa: Skolverket)

TIMSS är en förkortning av Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. Totalt deltog 580 000 elever i TIMSS 2015. TIMSS genomförs vart fjärde år och mäter fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. Svenska åttondeklassare har deltagit i fem av sex undersökningar sedan starten 1995. Svenska fjärdeklassare har deltagit sedan 2007.

Tre av fyra resultat förbättras

Jämfört med den förra undersökningen TIMSS 2011 förbättras alla resultat utom ett som ligger kvar på samma nivå.

  • Matematik årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 519 poäng. Det är en förbättring med 15 poäng jämfört med TIMSS 2011.
  • Naturvetenskap årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 540 poäng. Det är på samma nivå som i TIMSS 2011.
  • Matematik årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 501 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng jämfört med TIMSS 2011.
  • Naturvetenskap årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 522 poäng. Det är en förbättring med 13 poäng jämfört med TIMSS 2011.

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86