Skip to main content

Edholm (L): Gör brottsutsatthet till en parameter i utjämningssystemet

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 12:26 CET

Regeringen har idag gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredaren ska bland annat överväga om större samhällsförändringar i tillräcklig grad fångas upp av det nuvarande systemet.

Liberalerna i Stockholms stad menar att kommuners brottsutsatthet måste bli en faktor i framtidens utjämningssystem. Detta för att ge kommuner med lokalt hög förekomst av brottslighet, som de områden som av polisen klassas som särskilt utsatta, mer hållbara förutsättningar att göra de investeringar som behövs för att bryta utvecklingen.

- Hela vår stad ska vara en plats där människor känner trygghet och framtidstro. Brottslighet förstör liv och ödelägger livschanser, och den medför långsiktiga kostnader för kommunerna och samhället i stort. Brottslighet borde därför vara en faktor i utjämningssystemet. Detta måste genomföras med kloka incitament, och översynen behöver skapa utrymme för de satsningar som behövs för att åtgärda områdenas djupare problem, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

- Offret är alltid den som drabbas värst av ett brott, men effekterna är större än så. När företag varnar om att de inte längre kan verka i ett visst område på grund av den brottslighet som förekommer där, då slår utanförskapet och segregationen rot. Med ökade ekonomiska resurser skulle kommunerna ges bättre förutsättningar att kunna vända utvecklingen i utsatta områden, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Fakta:

I våra storstäder är tryggheten ojämlikt fördelad. I stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm känner sig var femte invånare otrygg eller mycket otrygg i sitt bostadsområde, medan andelen i Hägersten-Liljeholmen bara är 2 procent, enligt Stockholms stads trygghetsmätning 2014.

Stockholms län som helhet är kraftigt överrepresenterat vad gäller förekomsten av brottslighet jämfört med riket i stort. Stockholms norrförorter är mer utsatta än riket när det handlar om fall av dödligt våld. I våras larmade Tensta företagsråd om en desperat situation där butiksägare hotas och rånas, att inga försäkringsbolag vill teckna avtal med dem och att värdetransportfirmor vägrar hämta kontanter.

För mer information om regeringens utredning, se http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/11/dir-201691/.