Skip to main content

Edholm (L): Inrätta oberoende expertråd för Stockholms skolor

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 12:16 CEST

Liberalerna i Stockholms stad föreslår nu att ett expertråd bestående av svenska och internationella forskare, experter och praktiker ges ett långsiktigt uppdrag att utvärdera Stockholms skolsystem och föreslå förbättringar. Det är en del av Liberalernas budgetförslag för Stockholms stad, som presenteras i nästa vecka.

-  Skolan i Stockholm styrs nu av en majoritet som inte tar några konkreta initiativ för att höja kunskapsresultaten, trots att nästan var femte elev nu lämnar årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. Mycket få politiska förslag tas av majoriteten, och de ekonomiska påslagen till skolan är nu de lägsta på tolv år. Vi behöver vidta kraftfulla åtgärder för att öka kunskaperna, höja läraryrkets status, höja likvärdigheten och ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

-  För ett liberalt parti är det naturligt att också bjuda in expertisen och professionen i arbetet med att utvärdera och förbättra Stockholms skolsystem. Medan Socialdemokraterna verkar anse att det mesta fungerar bra ser vi behovet av att lyfta Stockholms skolor, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.


Liberalernas förslag:

Andelen elever behöriga till gymnasiet i Stockholm har sjunkit de senaste åren och är nu oroväckande låg, trots de insatser som görs i stadens skolor för att alla elever ska uppnå godkända resultat.

För att lyfta elevernas resultat ska ett oberoende internationellt expertråd tillsättas. Expertrådet bör bestå av internationella experter och lärare och rektorer med erfarenhet av världens främsta skolsystem, samt av skolsystem som har genomgått kvalitetshöjningar. Rådet ska också involvera forskare, lärare och rektorer med erfarenhet av framgångsrik skolutveckling i Stockholm och Sverige.

Rådet bör få i uppdrag att, utifrån internationellt vedertagen forskning och beprövad erfarenhet, granska Stockholms skolväsende, dess kvalitet, dess utvecklingsområden och utmaningar. Expertrådets ska arbeta långsiktigt, och bör därför tillsättas för en tidsperiod om minst fem år. Rådet bör få i uppdrag att regelbundet ta fram delrapporter samt att avsluta sitt uppdrag med ett slutbetänkande.

Förslaget presenteras även i en debattartikel på Dagens Samhälles debattsida.


Resultaten i Stockholms kommunala skolor, åk 9, samtliga elever, läsåret 2015/2016:

Andel med godkänt betyg i alla ämnen: 74,4 procent

Behörighet till gymnasiets yrkesprogram: 82,4 procent

Genomsnittligt meritvärde, 17 ämnen: 239,4

Källa: Skolverket, Siris

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86