Skip to main content

Edholm (L): Låt Stockholms stad tillfälligt finansiera 500 poliser till utsatta områden

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2016 10:01 CET

Lotta Edholm (L)

Låt kommuner med lokalt hög brottsutsatthet tillfälligt medfinansiera poliser som kan arbeta i utsatta områden, så länge som regeringen inte klarar av att ta det ansvaret. Det föreslår nu Liberalerna i Stockholm som ett svar på problemet med lokalt hög otrygghet och upprepade dödsskjutningar i stadsdelar som Rinkeby och Tensta. Partiet vill att Stockholms stad riktar en förfrågan till staten om att finansiera ytterligare 500 poliser till Stockholms utsatta områden, och att regeringen instruerar polisen att antingen lösa rekryteringen själva eller ta emot sådana erbjudanden.

-  Polisen är statens ansvar och ska så förbli, men när regeringen inte ger polisen tillräckligt bra förutsättningar att upprätthålla tryggheten och skyddet för människor över hela Stockholm måste vi agera. Regeringens enda svar på den kris polisen vittnar om är att samordningsministern ska utse ännu en samordnare. Det duger inte, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

-  Regeringens oförmåga att agera leder till att utredningar läggs på hög och människors trygghet och frihet sätts på undantag. I brist på konkret ledarskap för polisen vill vi nu att kommunerna ska ges möjlighet att tillfälligt medfinansiera fler poliser i de områden där staten inte klarar av att upprätthålla tryggheten, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Liberalerna i Stockholm vill också se ett långsiktigt samverkanskontrakt för att slå fast vilka övriga trygghetsskapande åtgärder som behövs från statens och kommunernas sida, över en längre tidshorisont. Det kan handla om ombyggnationer och upprustningar av otrygga bostadsområden, satsningar på skola och socialtjänst och att skapa fler arbetstillfällen i områden som saknar arbetsplatser.

-  Trots dödsskjutningar i Stockholm, där ungdomarna själva velat ta sig ur sin situation men inte fått hjälp i tid, har majoriteten i staden inte gjort ett dyft. Finansborgarrådet har suttit moltyst och verkar helt blunda för det som hänt. Det går bra att prata om ”ett Stockholm som håller samman”, men majoriteten saknar helt svar på hur människors trygghet ska garanteras. Liberalerna har förslag för hur vi ska vända utvecklingen och förväntar oss att majoriteten nu agerar, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Liberalernas förslag i sin helhet:

  • 500 kommunalt medfinansierade ordningspoliser. Vi vill att Stockholms stad, till dess att staten tar sitt ansvar för en fungerande polisiär bemanning, ska rikta ett erbjudande till staten om att tillfälligt finansiera 500 ytterligare poliser som enbart destineras att arbeta i områden med lokalt hög brottsutsatthet.
  • Det stora handslaget för ökad trygghet. Vi vill att staten initierar ett samverkanskontrakt mellan staten samt de kommuner och landsting som har områden där medborgarnas frihet och framtidschanser är satta på undantag. Kontraktet bör slå fast insatser som samtliga parter binder sig till att genomföra över en längre tidshorisont; 15-20 år. 

Samverkanskontraktet bör exempelvis inkludera:

- Satsningar på upprustningar och ombyggnationer av den offentliga miljön och nybyggnation med blandade upplåtelseformer.
- Satsningar på skolorna i utanförskapsområdena för att skapa en skola som är starkast och mest kunskapsfokuserad för de elever som behöver det mest.
- En politik för fler i jobb, och fler statliga och offentliga arbetstillfällen i ytterstäderna, kombinerat med förnyade arbetssätt för att korta vägen från utanförskap till jobb.
- Åtaganden för att stärka socialsekreterares arbetsvillkor, samt på att långsiktigt stärka det hälsoförebyggande arbetet i dessa områden.
- Ett åtagande från staten om att långsiktigt stärka polisen i brottsutsatta områden.

  • Inför brottsutsatthet som parameter i det kommunala utjämningssystemet. Detta skulle ge kommuner med lokalt hög förekomst av brottslighet, som de områden som av polisen klassas som särskilt utsatta, mer hållbara förutsättningar att göra de investeringar som behövs för att bryta utvecklingen.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86