Skip to main content

​ Edholm (L): Liberalerna ställer sig bakom Lärarförbundets krav på Lokal samling för läraryrket

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 14:14 CEST

Lärarförbundet i Stockholm har nu presenterat sina synpunkter på finansborgarrådets förslag till budget för Stockholms stad 2017. Förbundet säger i uttalandet att "Mot bakgrund av situationen vi befinner oss i är kommunstyrelsens krismedvetenhet, som tydliggörs i finansborgarrådets budgetförslag, besynnerligt låg och lämnar väldigt mycket att önska".

Lärarförbundet föreslår att en lokal samling för läraryrket inrättas i Stockholm för att synliggöra vilka åtgärder som behövs för att stärka lärares och skolledares möjlighet att bidra till en positiv utveckling för Stockholms skolor. Kravet stöds av Liberalerna.

-  Utmaningarna för Stockholms skolor är stora. Liberalerna vill se att Stockholms stad tar situationen på största allvar, och också i handling ger Stockholms skolor de bästa förutsättningarna att ge alla elever de kunskaper de har rätt till. Vi ställer oss bakom Lärarförbundets krav på en lokal samling för läraryrket och är beredda att medverka till att ett sådant initiativ blir av, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

Fakta:

Lärarförbundets synpunkter på finansborgarrådets förslag till budget 2017 kan läsas här.

Liberalernas förslag på skolområdet i budget 2017 har i huvudsak följande innehåll:

Satsningar på lärare och för kunskap: 571 miljoner kronor mer till skolan än i den rödgrönrosa majoritetens budgetförslag*

– Lönesatsning för lärare inom samtliga skolformer, 203,5 mnkr

– Vidareutbildning för lärare, 100 mnkr

– Mer än dubbelt så höga tillskott per elev i skolan (schablonhöjningar) än i finansborgarrådets budget, totalt 428,2 mnkr för förskola, grundskola och gymnasieskola. 

– Karriärtjänster i förskolan och i skolan, 11,6 mnkr

– Pilotprojekt för bättre arbetsmiljö för lärare, 10 mnkr

– Uppstart av oberoende, internationellt expertråd för skolutveckling, 2 mnkr

*Samtliga satsningar är utöver majoritetens förslag till budget, där schablonhöjningarna till skolan är de lägsta på tolv år.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86