Skip to main content

Edholm (L): Locka tillbaka fler lärare till skolan

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2017 09:32 CEST

Lotta Edholm (L)

I Stockholms kommun finns det 3625 behöriga lärare som inte längre arbetar i skolan, enligt Lärarförbundets sammanställning som presenteras idag. Det betyder att mer än var fjärde person med lärarutbildning i Stockholms stad inte idag jobbar som lärare. Lotta Edholm vill se satsningar på läraryrket för att locka tillbaka fler lärare – och organiserade avslutssamtal för att veta mer om varför lärare slutar.

-  Vi måste satsa mer på lärarna i Stockholm, för att det är nyckeln till en bättre skola för varje elev. Vi behöver en politik som värdesätter lärarna betydligt mer än idag både vad gäller lön, karriärmöjligheter och en bättre arbetsmiljö. Istället har vi bara det senaste året sett en rödgrön skolpolitik som inneburit de lägsta tillskotten per elev på tolv år och som sagt nej till särskilda lönesatsningar på lärare. Det är eleverna som blir förlorare på en politik som inte ger lärarna den status och de möjligheter som de förtjänar, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Jag vill att varje lärare som lämnar skolan ska få ha ett avslutssamtal där man tar reda på varför de slutar. Utbildningsnämnden borde en gång per termin få se en sammanställning över hur många lärare som lämnat skolan och varför, så att vi sätter ljuset på vad det är som måste förändras för att fler ska stanna och göra skillnad i klassrummen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta: 3625 behöriga lärare har lämnat skolan i Stockholms stad 

Statistiken är inhämtad från SCB och är ett totalurval. Urvalet omfattar de som står registrerade som utbildade lärare i utbildningsregistret år 2015. Via yrkesregistret går det att kategorisera de legitimerade lärarna efter om de arbetar i skolan eller inte. De som är utanför arbetsmarknaden finns inte med. Kommuntillhörigheten utgår från den kommun individen arbetar i idag. Källa: Lärarförbundets Frånvarorapport

Liberalernas förslag:

  • Särskild lönesatsning på lärare om 1-1,5 % utöver ordinarie löneökningar
  • Ytterligare karriärtjänster i skolan för bättre utvecklingsmöjligheter för skickliga lärare
  • Satsning på att förbättra lärares arbetsmiljö, bland annat genom att införa lärarassistenter, heltidsmentorer och/eller extra kuratorsstöd, i enlighet med skolornas önskemål.
  • Organiserade avslutssamtal och en rapport varje termin över varför lärare lämnat skolan ska föreläggas utbildningsnämnden för att göra skolan som arbetsplats mer attraktiv

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86