Skip to main content

Edholm (L): Nu krävs reformer för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2018 12:14 CET

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Stockholms handelskammares rapport Stockholmsbarometern som släpps idag visar en tydlig konjunkturinbromsning, till följd av bland annat kompetensbrist och lokalbrist. Redan i januari syntes tecken på en ekonomisk inbromsning i Stockholm, då antalet nystartade företag föll snabbare i Stockholm än i riket. Kraftfulla reformer krävs för att få Stockholms arbetsmarknad att fungera bättre, menar Lotta Edholm (L):

- Nu krävs det kloka beslut för att Stockholm inte ska bromsa in ännu mer. En djupare nedgång, i ett läge där vi snarare behöver få in fler i jobb, skulle slå hårt mot många stockholmare. Jag konstaterar tyvärr att Stockholm styrs av en företagsfientlig majoritet som är uttalat skeptiska mot alla förslag som kan förbättra näringslivsklimatet, vilket såklart riskerar att göra situationen värre, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Vi ska välkomna människor som vill komma hit för att jobba och som företagen behöver. Staten måste sluta att kompetensutvisa anställda och studenter från Stockholm på grund av mindre formaliafel, och istället göra det enklare för företag att rekrytera och att växa. Vi vill också att Skatteverket ska ta över handläggningen av arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare, för en snabbare och kvalitetssäkrad handläggning, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Stockholms handelskammares rapport Stockholmsbarometern som släpps idag visar på en tydlig inbromsning av konjunkturen i Stockholm, till följd av bland annat kompetensbrist och lokalbrist.

Många av de faktorer som hindrar företagens tillväxt är beroende av nationella beslut och dessa beslut får särskilt stora konsekvenser för Stockholm som landets tillväxtmotor. När exempelvis kvalificerad arbetskraft utvisas till följd av mindre, formella fel från arbetsgivarens sida drabbas företagen kraftigt negativt.

Liberalerna vill se åtgärder inom följande områden:

Kompetensbristen

Ett av de största hindren för tillväxten i Stockholm är bristen på kompetens. Stadens viktigaste uppdrag är att säkerställa infrastruktur och möjligheten till kompetensförsörjning för Stockholms företag.

  • Utvisningarna av kvalificerad arbetskraft till följd av mindre fel från arbetsgivarens sida måste upphöra omedelbart.
  • Liberalerna vill också se förändrade regler för personaloptioner, som möjliggör för startupbolag och techbolag att erbjuda anställda att bli delägare i företag, och så kallade startupvisum, för att möjliggöra för fler med specialiserad och eftersökt kompetens att arbeta i Sverige och Stockholm.
  • Arbetstillstånd måste handläggas skyndsamt om Stockholms företagare ska kunna rekrytera kompetent personal från andra länder. Därför bör Skatteverket ta över handläggningen av arbetstillstånden.
  • Liberalerna vill locka en filial till ett utländskt toppuniversitet till Stockholm.
  • Staden måste säkerställa en hög byggtakt för bostäder inklusive hyresrätter och genom att se till att det finns lokaler och aktiva näringslivscentra för alla slags företag.

Företagsklimatet

Stockholms stad rasar just nu i näringslivsrankningarna av företagsklimat, från plats 22 år 2014 till plats 123 i Svenskt Näringslivs senaste mätning.

  • Liberalerna vill att staden inrättar ett företagsråd där företagare och stadens politiker kontinuerligt kan diskutera företagarfrågor. Tillsammans med företagsrådet bör staden också ta fram ett näringslivsprogram, som sen utvecklas och utvärderas gemensamt.

Tryggheten

Ett av de största problemen för företag inom handel är stölder, hot, våld och rån. Inom handeln minskar också antalet nystartade företag i riket med 6 % det tredje kvartalet 2017 jämfört med det tredje kvartalet 2016, enligt Myndigheten för tillväxtanalys. Detta är ett kännbart problem på flera håll i Stockholm och i Sätra, på Järva och i Spånga har handlare flera gånger stängt sina butiker temporärt i protest mot otryggheten.

  • Liberalerna har budgeterat 100 miljoner för ytterligare, kommunalt upphandlade, trygghetsvakter med ordningsvakts förordnande som bland annat ska bemanna torgmiljöer i otrygga områden. Polisen behöver också stärkas och ges större möjlighet att arbeta uthålligt i otrygga områden.
  • Liberalerna vill också också inrätta en trygghetsjour dit handlare och andra kan ringa för hjälp vid akuta situationer.

För ytterligare information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86