Skip to main content

​Edholm (L): Oacceptabla problem med skolskjutsar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 11:39 CET

Den 1 juli 2014 tog Samtrans över ansvaret för turbundna resor för boende i Stockholms kommun. Upphandlingen handlar om att barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta sig till sina skolor och dagliga verksamheter. Nu uppmanar Autism- och aspergerförbundet, Attention och FUB, i en gemensam skrivelse, staden att agera mot bakgrund av det stora antalet försenade eller uteblivna skjutsar samt andra leveransproblem. Liberalerna kräver att en hävning inleds om problemen inte löses.

– Jag konstaterar tyvärr att majoriteten fortfarande inte lyssnar på alla de föräldrar och organisationer som påtalat att skolskjutsarna och persontransporterna inte fungerar. Majoriteten kan och bör kräva att företaget omedelbart rättar till problemen. Klarar företaget inte detta måste man se till att avtalet hävs och att en bättre lösning kommer på plats, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Enligt Autism- och Aspergerförbundet, Attention och FUB är det på vissa skolor mellan 10 och 30 procent av resorna som reklameras.

– Det är stadens skyldighet att skolskjutsen fungerar för alla. Trots det har nu ytterligare en termin gått utan någon som helst reaktion från majoriteten. Det är helt oacceptabelt att barn och föräldrar under nu snart 1,5 års skolgång har tvingas vänta på en skolskjuts som inte kommer, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola (i kommunala och fristående skolor) har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Samtrans är sedan juli 2014 helhetsleverantör till Stockholms stad gällande persontransporter, skolskjuts och arbetsresor, förutom vad gäller ensamåkande barns resor, något som på dåvarande Folkpartiets initiativ lyftes ur avtalet under hösten 2014.

Autism- och Aspergerförbundet, Attention och FUB kräver nu i en gemensam skrivelse att staden agerar. Skrivelsen bifogas.

Liberalernas initiativ:

Oktober-november 2014: Skrivelse till Servicenämnden om att inleda en hävning av avtalet. Inlägg på Lotta Edholms blogg här

November 2015: Skrivelse till utbildningsnämnden om brukarundersökning och åtgärder ang skolskjutsar. Inlägg på liberala Stockholmsbloggen här

Kontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86