Skip to main content

Edholm (L) om Pisa: Hårt arbete bakom förbättrade kunskaper – men mer behövs

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2016 12:05 CET

I den internationella Pisa-undersökningen som presenterades idag har svenska elevers resultat förbättrats tydligt. Pisa-undersökningen mäter läsförståelse, matematik och naturvetenskap hos 15-åringar. I mätningen, genomförd våren 2015, har den tidigare nedåtgående trenden brutits och de svenska resultaten ligger på eller över OECD-snittet.

-   Pisaresultaten visar att förra veckans mätning från TIMSS inte var någon tillfällighet. Det är lärares och elevers arbetsinsatser och de reformer som genomfördes av Liberalerna under alliansregeringen som nu syns i de förbättrade resultaten, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad.

-  För att den positiva trenden ska fortsätta krävs dock nya reformer. Det gäller inte minst satsningar på att förbättra lärarnas förutsättningar, samt på att öka likvärdigheten. Det är bedrövligt att Socialdemokraterna har avbrutit de särskilda lönesatsningarna på Stockholms lärare, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad.

Fakta (källa: Skolverket)

PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD. Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015. Ungefär 540 000 elever testades totalt. I Sverige deltog knappt 5 500 elever från 202 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs 9. PISA har tidigare genomförts 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.

Förbättrade resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap

De svenska resultaten har förbättrats för samtliga tre kategorier. Den tidigare nedåtgående trenden är bruten.

  • Läsförståelse. Eleverna presterar i snitt 500 poäng. Det är en förbättring med 17 poäng jämfört med PISA 2012. Sveriges resultat är högre än OECD-genomsnittet.
  • Matematik. Eleverna presterar i snitt 494 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng jämfört med PISA 2012. Sveriges resultat ligger på OECD-genomsnittet.
  • Naturvetenskap. Eleverna presterar i snitt 493 poäng. Det är en förbättring med 9 poäng jämfört med PISA 2012. Sveriges resultat ligger på OECD-genomsnittet.

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86