Skip to main content

Edholm (L): Så kan vi lösa boendesituationen för nyanlända

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 10:38 CET

Den styrande rödgrönrosa majoriteten har, utan att informera oppositionen, skickat en signal till Migrationsverket om att staden kommer att ha svårt att ta emot de nyanlända som man tilldelats för 2016. Tyvärr är situationen inte bättre än att staden hittills i år enbart har mäktat med att ta fram 1 215 platser av de 2 810 man måste leverera innan årets slut för att klara mottagandet. Liberalerna föreslår därför i en skrivelse till kommunstyrelsen ett antal förslag som skulle kunna räta upp situationen.

- Liberalerna är av uppfattningen att samtliga ansvarstagande partier måste hjälpas åt för att lösa den situation vi nu står inför. Genom att överta de boenden som Migrationsverket inte längre behöver, hitta en ersättningsmodell för de som vill bygga Attefallshus för att hyra ut till nyanlända samt på ett bättre sätt anpassa ersättningen till de som hyr ut rum eller lägenheter till nyanlända, borde staden få betydligt bättre förutsättningar att klara av mottagandet, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

- Liberalerna vill att Stockholm ska vara en stad där alla dessa människor kan bygga sig en framtid. Men då krävs det att staden klarar av mottagandet. Jag förutsätter därför att majoriteten snabbt går vidare med våra förslag, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Fakta:

Stockholms stad har blivit anvisade 2 810 människor i år och 3 460 människor för nästa år. Hittills i år har staden enbart lyckats med att få fram 1 215 platser av de 2 810 som behövs innan årets slut. För att lösa bot på bristen på platser har Liberalerna ett antal förslag som presenteras i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Förslagen i skrivelsen
För det första
bör kommunstyrelsen undersöka möjligheterna att överta fler av Migrationsverkets tillfälliga boenden i Stockholmsområdet. Helt fungerande boenden som annars riskerar att avvecklas, när Migrationsverket nu inte längre behöver dem. Två exempel skulle kunna vara det boende som ska avvecklas i Bromma och det boende som ska avvecklas i Farsta.

För det andra bör kommunstyrelsen undersöka möjligheterna för hur de som bygger Attefallshus, i syfte att hyra ut till nyanlända, skulle kunna ges ersättning. Det skulle kunna vara ett effektivt och snabbt sätt att få fram fler bostäder på.

För det tredje bör kommunstyrelsen höja ersättningen till dem som hyr ut ett rum eller en lägenhet till nyanlända. Om vi höjer ersättningen till att bättre motsvara marknadsvärdet på andrahandsmarknaden kommer troligtvis fler människor att erbjuda sig att hyra ut.

Liberalernas skrivelse bifogas detta pressmeddelande.

Migrationsverkets svar på stadens skrivelse bifogas även.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour 076-122 94 86