Skip to main content

Edholm (L): Skolan blir inte mer likvärdig för att de bästa skolorna får sämre resultat

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 09:08 CET

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Enligt Stockholms utbildningsförvaltnings senaste resultatrapport har elevresultaten 2017 försämrats i skolor med höga resultat och har stigit i skolor med mer kännbara utmaningar. En del av orsaken till detta är enligt rapporten en förändrad elevsammansättning där nyanlända elever fördelats på fler skolor. Lotta Edholm (L) menar att kunskapsreformer måste till för att öka elevers kunskaper.

-  Faktum är att resultaten försämrats sedan 2014 och vi har en lång väg tillbaka, även om förra årets lilla uppgång är glädjande för skolpersonal och elever. Men det är inte bra att skolresultaten sjunker på de skolor som har högst resultat. Skolan blir inte bättre för att de högpresterande skolorna blir sämre. Samtidigt ser vi tydligt att elevernas resultat inte blir bättre på de skolor som har sämst socioekonomiska förutsättningar, den utmaningen kvarstår, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Lotta Edholm pekar på en fortsatt stor kunskapsklyfta mellan pojkar och flickor som en utmaning för Stockholms skolor:

-  Vi ser fortfarande stora betygsskillnader mellan pojkar och flickor. Det visar att alldeles för många pojkar inte upplever att skolan är intressant eller värd att satsa på. Och det är främst de pojkar som det finns anledning att vara orolig för när det gäller brottsstatistiken som väljer bort skolan. Pojkarnas resultat måste höjas, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna vill att elever som riskerar att inte klara kunskapskraven oftare idag ska erbjudas att gå ett år till i skolan. Man vill också ge elever extra stödåtgärder tidigare, och mer systematiskt följa upp att insatta åtgärder ger effekt.

-  Vi måste erbjuda fler elever att gå ett år till i grundskolan så att de verkligen får de kunskaper de behöver. Det är en ödesfråga för Stockholm och för landet att vi verkligen ser till att eleverna har de kunskaper som behövs för att klara fortsatta studier eller arbete, även om det tar längre tid, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Ur Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2017:

"Resultatspridningen mellan skolor i årskurs 9 utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar är fortsatt stor men har i år minskat, vilket främst förklaras av att resultaten för skolor med elever med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar tydligt har förbättrats. Den minskade resultatspridningen förklaras även av att alla skolor tar emot nyanlända elever. (...)

Jämfört med 2016 har samtliga typer av skolor haft en positiv utveckling, förutom gruppen skolor med minst gynnsamma socioekonomiska förutsättningar (kvartil 4). Det är då omvänt jämfört med observationen att resultaten totalt ökade i den fjärde kvartilen. Det verkar därför som att ökningen i totalen beror på att skolorna i kvartil 4 har färre nyinvandrade elever alternativt att de har förbättrat resultaten för de nyinvandrade eleverna."

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86