Skip to main content

Edholm (L): Socialdemokraterna är handlingsförlamade inför bristen på förskollärare

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 14:03 CET

Liberalerna har i en skrivelse till Stockholms kommunstyrelse föreslagit att staden i samverkan med lärosätena i regionen ska inrätta en uppdragsutbildning för förskollärare. Det skulle innebära att staden finansierade fler platser på förskollärarutbildningen. Majoriteten säger nej till att ens utreda förslaget, trots att Stockholms stads rekryteringsbehov i förskolan är enormt samtidigt som det är brist på förskollärare i hela Stockholmsregionen.

Det står klart efter beslut i borgarrådsberedningen idag 30/11.

-  När lärarbristen är akut, och regeringen inte i tillräcklig utsträckning tar sitt ansvar för att skapa fler platser på utbildningarna, måste staden göra vad vi kan för att få fram fler förskollärare. Att majoriteten inte ens vill utreda möjligheterna till att på detta vis få fram fler utbildade förskollärare visar på en total handlingsförlamning inför lärarbristen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Socialdemokraterna borde lyssna på sina expertförvaltningar, i detta fall utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen som båda är positiva till förslaget, och studera möjligheten att på det här viset låta fler utbilda sig och bidra som lärare i Stockholms förskolor. Vad vi istället ser, med förslaget om rätt till heltid i förskolan kombinerat med låga ekonomiska påslag till förskolan och brist på satsningar för fler lärare, är snarare att förskolan riskerar att gå från en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet till ren barnpassning, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Konsekvensen om vi inte kan rekrytera förskollärare blir stora. Ytterst drabbas förstås förskolebarn och föräldrar som ser kvaliteten i förskolan sjunka, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta om förskollärarbristen i Stockholm

Enbart den kommunala förskoleverksamheten i Stockholm skulle behöva anställa cirka 600 förskollärare per år för att behålla dagens andel förskollärare, enligt Stadsledningskontoret. Det antalet motsvarar samtliga som examineras vid regionens lärosäten.

Rekryteringsbehovet kan dessutom väntas öka som en följd av det beslut om rätt till heltid i förskolan för barn till föräldralediga som väntas klubbas i december. Det framgår av stadsdelarnas svar om förslaget om rätt till heltid i förskolan som väntas slutgiltigt klubbas i kommunfullmäktige den 12 december.

Andelen årsarbetare med förskollärarexamen i Stockholms stads förskolor har istället sjunkit från 31 procent år 2014 till 30 procent 2015, enligt Skolverkets service Jämförelsetal.

Både utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har i sina remissvar velat utreda förslaget om uppdragsutbildning för förskollärare vidare.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86