Skip to main content

​Edholm (L): Stockholms partier bör ställa sig bakom undantag i byggreglerna

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 08:37 CET

I en skrivelse till kommunstyrelsen ställer Liberalernas gruppledare Lotta Edholm frågan till övriga partier om de är redo att ställa sig bakom ett krav från regeringens expertmyndighet Boverket om att införa en möjlighet till undantag i byggreglerna vid dagens höga flyktingströmmar, så att kommunerna ges praktisk möjlighet att snabbt bygga de t.ex. bostäder som behövs.

-  Mot bakgrund av flyktingsituationen måste vi genomföra regelförenklingar. Regeringen bör temporärt undanta lagkrav som försinkar kommunernas arbete med att bygga, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Bland de åtgärder som skulle kunna möjliggöras om undantagstillstånd infördes i PBL finns till exempel möjligheten att enklare inrymma bostäder i tomställda kontorslokaler, att uppföra bostäder på s.k. prickmark samt att bygga med högre tolerans för buller.

-  Temporära undantag i reglerna är ett nödvändigt verktyg för att hantera flyktingsituationen, men blir också ett bra test för vilka regelförändringar som ger bäst effekt för att öka byggandet. Det är nödvändigt för att gynna tillväxten i Stockholm och Sverige, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Om detta lägger Lotta Edholm en skrivelse till Stockholms stads kommunstyrelse. Skrivelsen bifogas.

Fakta

I Stockholm, liksom i många andra kommuner, har bostadsbyggandet hämmats av det krångliga och tidsödande regelverket som finns i Sverige för byggande.

I dagens Plan- och bygglag (PBL) finns möjligheter för regeringen att under en tidsbegränsad period undanta många av dessa regler under två extraordinära omständigheter: naturkatastrofer (16 kap 13 §) och krigstillstånd (16 kap 14 §).

Den extraordinära situationen i världen med ett stort antal människor på flykt, föranleder att det är hög tid att inför ett liknande undantag vid belastningar på landets krisberedskap, exempelvis i form av flyktingströmmar. Regeringens expertmyndighet Boverket har skrivit ett brev till regeringen om att införa just ett sådant undantag (läs brevet här).

Presskontakt: Malin Hasselblad, 076-122 94 86