Skip to main content

Edholm (L): Tydligare hjälp till lärare behövs för trygghet och studiero

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 09:32 CEST

Antalet anmälningar mot skolpersonalen har ökat från 357 år 2014 till 562 förra året enligt Utbildningsförvaltningens RISK-rapport för år 2015. Enligt Lärarnas riksförbunds enkätundersökning i Sverige år 2015 är var tredje lärare rädd att bli anmäld av en elev eller förälder.

Liberalerna föreslår nu i en motion till kommunfullmäktige att ett särskilt specialistteam, Trygghetsakuten, inrättas under utbildningsförvaltningen för att stötta skolornas ordningsarbete. Tanken med Trygghetsakuten är att tillhandahålla ett bättre stöd för att skapa trygga skolmiljöer och att komma tillrätta med ordningsproblem. Ett material om vad föräldraansvaret innebär i Stockholms stads skolor, riktat mot föräldrar, bör också tas fram.

– Vi kan aldrig acceptera att lärare ska behöva vara rädda för att göra sitt jobb. Det måste finnas en tydlig förväntan på föräldrarna att jobba tillsammans med skolan för elevernas bästa, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

– Socialdemokraterna sitter moltysta i frågan om trygghet och studiero. De måste nu svara på hur de ska stötta lärare och skolor i ordningsarbetet. Trygga miljöer för lärande är både en kunskapsfråga och en arbetsmiljöfråga, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Fakta:

Antalet anmälningar om hot och våld där skolpersonalen utsätts har ökat från 357 år 2014 till 562 förra året enligt Utbildningsförvaltningens RISK-rapport för år 2015, vilket Dagens Nyheter rapporterar om idag.

Förslagen ur Liberalernas motion:

1) Att uppdra åt utbildningsförvaltningen att ta fram förtydligade riktlinjer för hur skolorna ska arbeta för trygghet och studiero, där det framgår vilka befogenheter lärare och skolor har i arbetet för trygghet och studiero och hur stadens stöd i trygghetsarbetet ser ut

2) Att uppdra åt utbildningsförvaltningen att säkerställa att alla skolor har ordningsregler som är framtagna i samarbete mellan, och väl förankrade hos, elever, personal och föräldrar och som systematiskt efterföljs

3) Att uppdra åt utbildningsförvaltningen att ta fram material som hjälper skolorna att tydligare uttrycka vilken förväntan som finns på föräldraansvaret, samt tydliga riktlinjer för hur lärare och skolans övriga personal ska agera för tät och snabb kontakt med föräldrar vid regelöverträdelser

4) Att inrätta en central funktion, Trygghetsakuten, bestående av personal med erfarenhet av ett framgångsrikt arbete för trygghet och studiero, som vid behov kan bidra med erfarenheter och kompetens av att ta itu med otrygghet i skolor 

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86