Skip to main content

Edholm (L) Utred vaccinationskrav för förskoleplats

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2017 10:52 CET

De senaste veckorna har vi sett flera mässlingsutbrott i Stockholm. Samtidigt hörs rapporter om föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn. Liberalerna vill nu ta reda på om det går att ställa krav på att barnen ska vara vaccinerade för att få gå i förskolan.

- Om alltför många tackar nej till vaccin måste vi ställa oss frågor om hur pass väl rustade vi egentligen är. Hur ska förskolorna agera vid misstänkta mässlingsutbrott? Har vi en möjlighet att, ur ett skyddsperspektiv, säga att deltagande i vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt för friska barn för att få gå i förskola?, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

Liberalerna föreslår nu i en skrivelse till utbildningsnämnden att man undersöker möjligheten att ställa krav på att friska barn ska delta i det obligatoriska vaccinationsprogrammet för att få delta i förskola. Detta för att man i flera stadsdelar i Stockholm inte kommer upp i en tillräckligt hög andel vaccinerade vid 18 månader för att uppnå så kallad ”flockimmunitet”.

- Naturligtvis kan barn som är för svaga eller har en underliggande sjukdom som gör att de undantas vaccination inte omfattas av en sådan regel. Men ska vi kunna skydda också den som inte bör vaccineras, måste de som är friska nog att göra det också tacka ja till vaccination, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.