Skip to main content

​Edholm (L): Vinststoppet är ren populism

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 12:45 CET

Regeringen och Vänsterpartiet presenterade idag en lagrådsremiss som går vidare med Välfärdsutredningens vinstförbud, inom skolan och omsorgen. Liberalerna i Stockholms stad uppmanar regeringen att backa från uppgörelsen med (V) och istället söka en blocköverskridande överenskommelse om striktare krav på ledning och kvalitet av samtliga aktörer i välfärden.

- Det här är i praktiken ett förbud mot företagande inom skola och omsorg. Att införa något som i praktiken är ett totalt vinstförbud skulle i ett slag dra undan mattan för hundratals välfärdsaktörer som tiotusentals stockholmare har valt och uppskattar, istället för att styra mot god kvalitet. Stockholm är en av de kommuner i landet där flest har möjlighet att välja. Nästan varannan gymnasieelev, och var fjärde grundskoleelev, går i en fristående skola i Stockholm. Vad är regeringens besked till dem och till deras föräldrar?, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

För Liberalerna är rätten att välja mellan olika verksamheter en självklar del i välfärden. Något som nu hotas av regeringen.

- Skolvalet genomförs just nu i Stockholms stad. Vad har regeringen för besked till de föräldrar som vill kunna välja skola åt sina barn också framöver? Om regeringens förslag blir verklighet stänger Socialdemokraterna i praktiken ner stora delar av den privata välfärdssektorn. Regeringen måste koppla loss sig från Jonas Sjöstedt (V) och istället ta ansvar för välfärden genom blocköverskridande överenskommelser. Att gå fram med ett vinstförbud trots att man vet hur detta skulle drabba medborgarna är populistiskt och oansvarigt, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

 • Med anledning av att vinsttaket sätts i relation till välfärdsbolagens mycket låga bokförda operativa kapital blir accepterad rörelsemarginal så låg att förslaget i praktiken kan betraktas som ett vinstförbud, enligt en utredning av PWC.
 • Välfärdsbolagens möjlighet att bedriva sin verksamhet blir därför påtagligt begränsade om förslaget blir verklighet. Det faktum att bolagen kommer att ha små möjligheter att bygga upp ekonomiska buffertar innebär att verksamheterna blir mycket sårbara för ekonomiska störningar.
 • Välfärdsutredningen har, bland annat på grund av detta, kritiserats av flertalet remissinstanser, exempelvis Konkurrensverket, Riksrevisionen, IFAU, Advokatsamfundet och Kammarrätten i Stockholm. Men även av de experter som antingen arbetat i utredningen eller som citeras av densamma, som menar att Ilmar Reepalu har missförstått dem eller använt sig av deras forskning på ett felaktigt sätt.
  • 8 av 10 svenskar vill ha valfriheten kvar inom skola och omsorg enligt Demoskop.
 • Antal barn och elever i Stockholm:

 • I Stockholms stad idag går drygt 20 000 barn (36 procent) i fristående förskolor.
 • 22 000 grundskoleelever (25 procent) går i fristående skolor.
 • 11 000 gymnasieelever (43 procent) går på ett fristående gymnasium.
 • Antal mottagare av äldreomsorg i Stockholm:

 • I Stockholms stad idag får ca 13 000 äldre (49 procent) äldreomsorg i icke-offentlig regi.
 • 9 200 brukare av hemtjänst (66 procent) använder en fristående hemtjänstutförare.
 • Källa: Skolverket, Stockholms stads utbildningsförvaltning samt Sweco

  För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86