Skip to main content

​Edholm/Ljung (L): Internkäbbel mellan S och M fixar inte 50 000 bostäder till 2020

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 13:03 CET

Fokusera på att korta planhandläggningstider och få fram fler hus på mark som låter sig byggas på i Stockholms stad, istället för mediala utspel som inte leder någonvart. Det är Liberalernas kommentar till veckans byggutspel från (S) och (M) i Stockholm.

Utspelen kommer i ett läge då planhandläggningstiderna i Stockholm ökar. Liberalerna vill förstärka plan- och byggkontoren och genomföra reformer för att påbörja 40 000 bostäder fram till 2018, vilket ska ge 50 000 inflyttningsbara bostäder till 2020.

-   Utspelen från S och M framstår snarast som en medial tävling mellan partierna i att hitta låtsasmark, inte som en seriös politik för fler bostäder i Stockholm. Istället för att hitta på käbbelutspel som inte leder någonstans bör Stadshusets samtliga seriösa partier fokusera på reformer som bryter dagens bokris, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

-   Karin Wanngårds utspel om att annektera Kymlinge är ett prov på det usla politiska ledarskap vi nu ser i Stockholm. Istället för att berätta vilka områden som kan bebyggas på mark vi har rådighet över försöker hon skjuta över ansvaret på den kommun som bygger mest i hela Stockholms län per capita, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Under 2015 ökade handläggningstiderna för planärenden med 6 månader och Stockholm stad har inte nått målet om 5000 nya bostäder under samma år. Det beror inte på att det inte finns tillgång till mark – det beror snarare på att det tar lång tid att få marken planlagd.

-   170 000 bostäder kan byggas i Stockholm med endast en promille grönmark om vi förtätar, anlägger parker och bygger smart enligt stadsbyggnadsforskningen. Hela länets befolkning skulle få plats inom bara halva Stockholm stads yta om alla bodde med innerstadens täthet. Det går alltså att bygga, men då måste kraften sättas in på att korta ledtider och sätta spaden i marken istället för att göra ogenomtänkta utspel, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Fakta - Liberalernas krav:

40 000 påbörjade lägenheter till 2018 – 50 000 färdigställda till 2020

– Fler plan- och bygghandläggare för bättre kapacitet, 15 mnkr (2 mnkr netto)

– ”Bostadskvadraten” – krav på att var fjärde tillkommande kvadratmeter i City ska gå att bo i

– Krav på att staden granskar och ta tillbaka markanvisningar som inte används

– Låt byggherrar själva hjälpa till att ta fram detaljplaner (”byggherreplaner”)

I rapporten Bostadspotential Stockholm, som forskaren Alexander Ståhle tagit fram, framgår att hela länets befolkning skulle få plats inom bara halva Stockholm stads yta om alla bodde med innerstadens täthet. S och M:s tävling om att hitta mark utanför de områden där staden idag har möjlighet att bygga är inte en lösning på bokrisen.

Liberalerna säger ja till reformer som stärker planeringskapaciteten och leder till spaden i marken.

Liberalerna säger nej till S och M:s tävling om att hitta mark utanför de områden där staden idag har möjlighet att bygga.

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86