Skip to main content

Edholm/Ljung (L): Stoppa rivningen av Stureplan

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 08:02 CET

I Stockholms stadsbyggnadsnämnd finns omfattande planer på ombyggnation och rivning av fastigheter vid Stureplan, i kvarteret Sperlingens backe. Planerna är nu ute på programsamråd och ska klubbas i Stockholms stadsbyggnadsnämnd under våren. Projektet får nu kritik av sakägare i området. I remissvar som nu har inkommit menar hyresgäster och fastighetsägare i området att de verksamheter som idag finns vid Stureplan behöver upphöra under byggtiden, som blir minst sju år. 

Liberalerna motsätter sig rivningsprojektet.

-   Stockholm växer och behöver mer kultur- och nöjesliv. Rivningsplanerna för Stureplan gör tyvärr raka motsatsen till att skapa en urban, levande stadskärna. Stureplan kommer helt enkelt att försvinna som nöjes- och shoppingdistrikt under uppemot ett decennium. Konsekvensen blir att Stockholm blir en tråkigare stad, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-   Att stärka Stockholms urbanitet genom att förvandla Stockholms mest attraktiva urbana miljö till en grushög är att slänga ut barnet med badvattnet. Stureplan behöver utveckling, men inte genom massiva rivningar. Rivningarna kan kosta platsen dess själ, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Om rivningshotet mot Stureplan skriver Lotta Edholm och Björn Ljung i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Fakta:

I princip samtliga hus i det stora kvarteret Sperlingens backe, som sträcker sig från tunnelbaneuppgången vid Grev Turegatan till Humlegården, planeras att rivas eller göras om. Förslaget är just nu ute på programsamråd och de synpunkter som inkommit från näringsidkarna i området ger uttryck för en långtgående kritik. Det finns en risk att både Sturegallerian, Sturehof, Sturebadet och Hedengrens kommer att behöva slå igen eller flytta när deras lokaler rivs eller byggs om. Länk till ärendet här.

Ur det gemensamma remissvaret från Sturehof AB, Stureplansgruppen AB, Sturebadet AB och Hedengrens bokhandel AB (bifogat):

”Projektet innebär i praktiken att Stockholms och Sveriges nöjeslivscentrum släcks ned under en extremt lång tid.”

Ur branschorganisationen Visitas remissvar (bifogat):

”I sin nuvarande omfattning kommer planen påverka de verksamheter som idag är etablerade i stadsdelen negativt både långt före och efteråt. Visita kan redan nu se att intresset att investera i befintlig verksamhet och att etablera ny verksamhet i och i närheten av kvarteret har minskat.”

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86