Skip to main content

Edholm/Sjöstedt/Ljung (FP): Efter skandalrivningen – rädda klockhusets pendang

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 10:38 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd och gruppledare

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Björn Ljung (FP)
gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Karl Rydå
presschef
076-12 29 163


Edholm/Sjöstedt/Ljung (FP):

Efter skandalrivningen – rädda klockhusets pendang

Onsdagen 19/2 uppdagades att klocktornet vid Norra stationsgatan har rivits efter att stadsbyggnadskontoret beviljat rivningstillstånd – emot kommunfullmäktiges beslut.

- Det är som skett är ofattbart och staden måste omedelbart undersöka hur detta har kunnat ske mot kommunfullmäktiges beslut. Som kompensation bör staden undersöka om det är möjligt att bevara klockhusets pendang som ännu inte är rivet, säger Lotta Edholm (FP) gruppledare i kommunfullmäktige.

- För oss i Folkpartiet var bevarandet av klocktornet en viktig kompromiss då vår ingång var att bevara en mycket större del av området. Det som nu skett är inget annat än en skandal, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

- Borgarrådet Regina Kevius (M) uttalande att ”eftersom huset inte finns med i den nya detaljplanen så ska det inte bevaras” är uppseendeväckande. Bobadillahuset vid Slussen finns inte heller med i den nya detaljplanen men det rivningslovet behandlades av oss politiker. Jag hade aldrig gått med på ett rivningstillstånd då detta till och med strider mot fullmäktiges beslut i frågan, säger Björn Ljung (FP), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Fakta

När kommunfullmäktige beslutade om Detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden 1:16, Dp 2009-02013-54 framgick det tydligt i ”mina synpunkter” att själva klocktornet skulle bevaras på lämplig plats inom planområdet. Trots detta har ett rivningstillstånd beviljats och byggnaden med tornet är nu jämnad med marken efter beslut fattat på delegation av stadsbyggnadskontoret.

Folkpartiet föreslår nu att klockhusets pendang, belägen 100 längre ifrån klocktornet på Norra stationsgatan, på något sätt bör sparas. Detta hus har inget torn men är i övrigt näst intill identiskt med det förlorade huset.