Skip to main content

Edholm/Silverudd (L): Både elcyklar och vanliga cyklar behövs för ökat cyklande i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 13:08 CEST

Stockholms stad ska byta ut sina 1500 hyrcyklar mot 5000 elcyklar, som ska placeras vid laddstolpar i hela staden. Det blir resultatet av en satsning av JC Decaux i samband med Stockholms stad.

Liberalerna välkomnar satsningen på fler hyrcyklar men menar att både vanliga hyrcyklar och elcyklar för uthyrning behövs. Liberalerna menar också att fler snabba cykelvägar utan avbrott behöver byggas mellan innerstaden och ytterstaden för att cykelpendling ska bli att alternativ för fler, och att trafiksäkerheten måste uppvärderas när fler väljer cykel och elcykel.

-  Varje klok satsning för att få fler att kunna välja att cykla mer är bra, och Stockholm skulle vara en ännu bättre stad om fler fick upp ögonen för att cykla i vardagen. Men vi måste jobba ännu hårdare för att få till säkra trafikmiljöer för både cyklister och fotgängare. Både elcyklar att hyra och hyrcyklar utan hjälpmotor behövs, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Jag vill att flera ska kunna cykelpendla även på längre avstånd. Då behöver vi bygga ut cykelinfrastrukturen i Stockholm och med snabbcykelvägar längs det regionala cykelnätet, och göra det säkrare för cyklister, fotgängare och bilister att kunna ta sig fram, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

Fakta om liberala cykelförslag:

  • Cykelmiljarden, som Alliansen ursprungligen beslutade om, ska investeras i sin helhet. Säkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras. Det är viktigt att den beslutade cykelplanen genomförs i sin helhet och kompletteras med fler tvärgående cykelvägar. Fler snabba cykelvägar som saknar avbrott ska även byggas mellan innerstaden och ytterstaden för att på ett bättre sätt tillgodose cykelpendlingen.
  • Lika nödvändigt som att bygga ut trafikinfrastrukturen är att vi tar hand om och sköter den infrastruktur vi har. Vi vill införa en central underhållspott i staden för att utöka underhållet på framför allt gång- och cykelbanorna. För dessa ”potthålspengar” avsatte Liberalerna 5 mnkr i sin budget för 2017.
  • Liberalerna vill också se en systematisk och kraftfull framkomlighetskontroll av de viktigare cykelstråken som ofta blockeras av felparkerade bilar eller andra uppställda fordon och föremål.
  • Alla förändringar i gaturummet ska ske så att personer med funktionsnedsättningar kan ta del av förbättringarna på samma sätt som övriga trafikanter. Funktionsförbättring genom enkel ombyggnad t.ex. i form av nedfasning vid övergångsställen som gör det möjligt för rullstolsburna och barnvagnsförare att ta sig fram, eller s.k. cykelboxar vid rödljus, ska prioriteras och ske systematiskt.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86