Skip to main content

Efter Wanngårds (S) nej svarar Liberalerna i Stockholms stad på Välfärdsutredningen

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 11:33 CET

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) är ute på remiss. En kommun som inte återfinns på regeringens remisslista är dock Stockholms stad. Stockholm är inte bara landets största kommun utan också den kommun där flest fristående välfärdsaktörer återfinns. Att staden inte återfinns bland remissinstanserna är ytterst anmärkningsvärt. Liberalerna har därför uppmanat majoriteten i Stockholms stad att svara på remissen, trots att regeringen uppenbarligen inte anser Stockholms stad tillräckligt viktigt. Finansborgarrådet meddelade dock under gårdagens kommunfullmäktige att staden inte tänker svara på remissen. Liberalerna i Stockholms stad ämnar nu att själva svara på remissen.

- Det är häpnadsväckande att finansborgarrådet Karin Wanngård (S) så nonchalant viftar bort möjligheten att svara på ett utredningsförslag som skulle påverka vardagen dramatiskt för stadens drygt 900 000 invånare och de hundratals välfärdsföretag som verkar här. Att Wanngård dessutom motiverar beslutet med ”att hon själv kan säga vad hon tycker till regeringen” vittnar om en märklig syn på remissinstrumentet och tyder även på en viss hybris hos finansborgarrådet. Finansborgarrådet är inte Stockholms stad, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus.

Finansborgarrådet meddelade även under gårdagens debatt att förslaget troligen inte skulle genomföras i sin helhet.

- Wanngård (S) talar ofta om att kvalitet och innehåll är det absolut viktigaste. Samtidigt så förvägrar hon alltså Stockholms stad att svara på Välfärdsutredningen, en utredning som i ett slag skulle dra undan mattan för välfungerande verksamheter som tiotusentals stockholmare idag använder. Jag blir inte heller lugnad av finansborgarrådets försäkran om att hela förslaget nog inte kommer att genomföras. Finansborgarrådets agerande är inte att ta ansvar för Stockholms bästa. Stockholmarna är värda bättre än så, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholm tänker nu, i brist på svar från Stockholms stad, själva svara på remissen.

- Om Wanngård (S) vägrar att låta Stockholms stad svara på remissen får vi göra det istället. Stockholm skulle påverkas så mycket av förslagen i denna utredning att det är snudd på tjänstefel att inte framföra sina synpunkter på den. Jag hade hoppats på att finansborgarrådet istället hade lyssnat på vår uppmaning, men tydligen var det viktigare att hålla sams i den rödgrönrosa majoriteten än att stå på stockholmarnas sida, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus.

Fakta:

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har lagt fram betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). Betänkandet är omfattande och innehåller bland annat förslag på begränsning av de överskott som fristående välfärdsaktörer får göra för att de ska få tillstånd att verka. Enligt utredningens förslag får överskottet endast uppgå till sju procent av det så kallade operativa kapitalet. Förslaget har redan utsatts för hård kritik från många olika håll, bl.a. från ekonomer som tidigare anlitats som experter av utredningen själv.

Kontakt: Liberalernas pressjour 076-122 94 86