Skip to main content

​En stad för frihet och öppenhet – liberalt budgetförslag för Stockholms stad 2016

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2015 08:19 CET

Folkpartiet liberalerna presenterar idag sitt förslag till budget för Stockholms stad 2016. Det liberala budgetförslaget innehåller satsningar för lärare och socialsekreterare liksom högre mål och förstärkt kapacitet för bostadsbyggandet. Budgetförslaget innehåller även förstärkningar inom äldreomsorgen och inom integrationsområdet. Folkpartiet liberalerna föreslår ingen skattehöjning jämfört med 2015.

-   Vi behöver fortsätta att göra satsningar i skolan och på att bygga mer, men istället slösar de rödgrönrosa ut miljoner på byråkrater och symbolprojekt. Förlorarna blir Stockholms skattebetalare, men också de som står utanför och vill flytta hit, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Folkpartiet liberalerna satsar i sitt budgetförslag 210 miljoner på höjda löner och stärkta karriärvägar för lärare i förskolan, i skolan och i vuxenutbildningen. Folkpartiet öronmärker också 17 miljoner för ett löne- och arbetsmiljölyft för socialsekreterare som arbetar med barnärenden.

-   Att jobba med utsatta barn är bland det svåraste man kan göra som socialsekreterare. Personalomsättningen är hög och vi måste satsa på att hålla kvar yrkesskickliga socialsekreterare, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

För att klara av ett bra mottagande av de flyktingar som nu söker sig till Sverige och Stockholm föreslår partiet bland annat att socialnämndens enhet för ensamkommande flyktingbarn förstärks med 10 miljoner kronor, att vuxenutbildningen och sfi byggs ut och blir mer flexibelt samt att ett nytt Jobbtorg för validering inrättas.

-   Stockholm ska vara en stad för frihet och öppenhet, en stad som välkomnar de som söker ett nytt hem. Då måste vi bygga klokt för framtiden samtidigt som vi ska ha ett starkt skyddsnät för de som behöver hjälp och stöd, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Ur Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016

Satsningar på lärare och för kunskap

-   Lönesatsning för förskollärare och för lärare inom skola, vuxenutbildning och i Kulturskolan, 210 mnkr

-   Karriärtjänster i förskolan, i skolan och i vuxenutbildningen, 11,9 mnkr

-   Mer stöd till särbegåvade elever, krav på ytterligare spetssatsningar och krav på språkförståelsetest i förskoleklass

-   Uppdrag om att ta tillvara nyanlända lärares kompetens i väntan på validering

40 000 påbörjade lägenheter till 2018 – 50 000 färdigställda till 2020

-   "Bostadskvadraten" – krav på att var fjärde tillkommande kvadratmeter i City ska gå att bo i

-   Krav på att staden granskar och ta tillbaka markanvisningar som inte används

-   Låt byggherrar själva hjälpa till att ta fram detaljplaner (”byggherreplaner”)

-   Fler plan- och bygghandläggare för bättre kapacitet, 15 mnkr (2 mnkr netto)

Socialtjänst och flyktingmottagande

-   Löne- och arbetsmiljölyft för socialsekreterare inom barn- och ungdomsområdet, 17 mnkr (motsvarande i snitt 1500 kr extra i månaden för en socialsekreterare)

-   Socialtjänstens enhet för ensamkommande barn förstärks, 10 mnkr

-   Fältteam för ensamkommande barn som vistas på Citys gator, 5 mnkr

-   Bättre tillgång till Sfi för föräldralediga samt på fler tider, 5 mnkr

-   Jobbtorg för validering inrättas, 6 mnkr

Äldreomsorg

-   Rätt till servicehus/vård- och omsorgsboende för alla över 85 år som vill, 50 mnkr

-   Mer pengar till hemtjänsten, 25,6 mnkr

-   Anhörigutbildning om demens, 5 mnkr

-   Satsning på fler mötesplatser för äldre

Kulturområdet

-   Satsning på vidareutvecklat utbud Kulturskolan, 15 mnkr

-   Extra tillskott till Kulturhuset Stadsteatern, 5 mnkr

-   Värdegrundssatsning mot antisemitism och intolerans (4 mnkr i en gemensam satsning mellan utbildningsnämnden och kulturnämnden)

-  Uppmärksamma hotade musiker i samband med Eurovision samt ta emot hotade musiker inom Stockholms fristadsåtagande

Se även bifogade presentation över budgetförslagets innehåll.

Presskontakt: Malin Hasselblad, 076-122 93 53