Skip to main content

En stark budget för barn och unga

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 14:29 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)

Skolborgarråd
Stockholms stadshus

Ulrika Frändén
pressansvarig
0761229486

En stark budget för barn och unga

Idag har Stockholms stads budget för 2011 presenterats. Den största utmaningen för Stockholm är att möta den växande befolkningen. Det ställer stora krav på staden att både när det gäller lokaler och kvalitet inom skola och förskola.

-Stockholm behöver bygga närmare 100 nya förskolor de kommande fyra åren. Det måste gå snabbare från ord till handling. Därför tar vi nu ett starkare centralt grepp i staden runt förskolefrågorna både när det gäller utbyggnad och verksamhetsutveckling, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

En särskild styrgrupp för utbyggnad förskola-skola tillsätts under kommunstyrelsen. Utbildningsnämnden får ansvar för stadsgemensamma förskolefrågor.

Majoritetens budget innebär också ett fortsatt fokus på kunskap i skolan.

-En viktig uppgift är att höja kunskapsresultaten, särskilt inom matematik och naturvetenskap. Vi fortsätter satsningen på fortbildning av lärare. Särskilda Stockholmsprov införs i gymnasiets årskurs ett i matematik, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

I budgeten finns flera nya förslag på skolområdet. En gemensam gymnasieregion för hela Stockholms län föreslås. Rätten till utbildning stärks för barn som placeras av socialtjänsten. Satsning på fortbildning för lärare fortsätter och barnskötare, elevassistenter med flera erbjuds fortbildning till förskollärare eller fritidspedagog.