Skip to main content

Ett attraktivare läraryrke i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 14:06 CEST

- Lärarna är nyckeln till att fortsätta att höja kunskapsresultaten. Det är av stor vikt att alla elever möter skickliga lärare som undervisar i ämnen som de har behörighet i. För att säkerställa att så sker krävs fortsatta satsningar och utökade möjligheter för anställda lärare att gå behörighetsgivande kurser, säger Lotta Edholm (FP) skolborgarråd i Stockholms stad, med anledning av de första resultat ur kompetensverktyget Koll som presenterades av utbildningsförvaltningen igår.

- Stockholm ska aldrig luta sig tillbaka, utan fortsätta att satsa på lärares lön, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö. Så kan vi fortsätta att möta lärares behov och stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare, säger Lotta Edholm (FP) skolborgarråd.

Läs mer på Lotta Edholms blogg.

Fakta:

Stockholms stads rekryteringsbehov av lärare är fortsatt stort framöver. Enligt de senaste prognoserna kommer staden att behöva rekrytera omkring 10 000 nya lärare fram till 2022.

Utbildningsnämnden antog 2014-06-12 en strategi för kompetensförsörjning av lärare. Strategin pekar ut en långsiktig riktning inom de prioriterade områdena läraryrkets attraktivitet och status, attraktiv arbetsgivare, utvecklings- och karriärmöjligheter, arbetsmiljö och lön. Utifrån dessa prioriterade områden beslutar sedan utbildningsnämnden genom verksamhetsplanen om budgeterade insatser.

Ett verktyg för att kartlägga lärares behörigheter och möjliggöra att sätta in rätt åtgärder för framtida kompetensförsörjningssatsningar är Koll. Utbildningsförvaltningen presenterade de första resultaten ur detta verktyg 2014-06-16. Läs mer här.

Exempel på pågående satsningar på kompetensutveckling i Stockholms stad:

  • Nära samarbete med lärarutbildningarna i länet (för närvarande ca 2800 lärarstudenter).
  • Extra medel för ersättning till VFU-handledare.
  • Samarbete med och finansiering av Teach for Sweden.
  • Introduktionsprogram för nyexaminerade lärare med en mentor.
  • Extra medel för att läsa Lärarlyftet II i matematik/no/teknik, svenska som andra språk, speciallärare, engelska yngre år och moderna språk.
  • Medel för att läsa behörighetsgivande kurser för lärare som får legitimation på grund av erfarenhet men som inte har läst högskolekurser.
  • Olika sätt att stimulera lärare att genom ytterligare högskolestudier bredda och fördjupa sin kompetens