Skip to main content

Ett tillgängligare Stadshus

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 08:58 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Simon Rothstein Frankander
pressansvarig
076-825 16 04

Ett tillgängligare Stadshus

Fastighetsnämnden arbetar hårt med att uppfylla stadens ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”. I detta arbete ingår, bland mycket annat, att i högsta möjliga mån tillgänglighetsanpassa stadens fastigheter. Det är därför glädjande att fastighetsnämnden under måndagskvällen kunde fatta beslut i ett, av flera, tillgänglighetsprojekt i Stadshuset.

- Vi har konstaterat att personer med fysisk funktionsnedsättning inte på ett enkelt sätt på plats har kunnat följa möten i Rådssalen, och det vill vi förändra. Demokratin ska vara öppen för alla, säger fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

 En förlängning av Tornmuseets hiss kommer därför att genomföras för att förbättra tillgängligheten till Rådssalens åhörarläktare i Stadshuset. På plan 5 byggs ett nytt hissvåningsplan och en öppning skapas genom väggen, in till åhörarläktaren, så att man lätt kan nå läktaren utan nivåskillnader. I och med åtgärderna för förbättrad tillgänglighet till Rådssalens åhörarläktare möjliggörs även en alternativ utrymningsväg från denna i enlighet med önskemål från brandmyndigheten.

- Arbetet med nya åhörarläktaren i Stadshuset beräknas vara slutfört till sommaren 2013 och beräknas kosta runt 3 miljoner kronor, säger Madeleine Sjöstedt (FP).

- Jag hoppas att inom kort kunna återkomma angående projektet Värdig Entré, som syftar till att lösa tillgänglighetsproblematiken kring den stora trappan på Borgargården, säger Madeleine Sjöstedt (FP).