Skip to main content

​Gerdes (FP): Låt Stockholm fira Frihetsåret 2016 för yttrande- och tryckfrihet

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 11:04 CEST

År 2016 fyller Sveriges första Tryckfrihetsförordning, och offentlighetsprincipen, 250 år. Folkpartiet har föreslagit att året uppmärksammas som ett Frihetsår och att stadens olika verksamheter får i uppdrag att särskilt belysa frågor om tryckfrihet, yttrandefrihet och offentlighetsprincip. Idag 25/8 behandlas ärendet i kulturnämnden.

-   I den digitala erans tid är det viktigt att se att dessa friheter inte kan tas för givna, utan att de måste fyllas med innebörd och värnas på nytt. Idag ser vi ständiga angrepp på det fria ordet samtidigt som näthatet riskerar att skrämma röster till tystnad. Vi är glada att Kulturförvaltningen och Stadsarkivet välkomnar vårt initiativ. Vi hoppas att den rödgrönrosa majoriteten nu tar chansen att ta ett samlat grepp och uppmärksamma detta Frihetsår, säger Hanna Gerdes (FP), ledamot i kulturnämnden och människorättsjurist.

Folkpartiets förslag:

  •  Att kulturnämnden verkar för att staden år 2016 särskilt uppmärksammar detta 250-årsjubileum genom ett särskilt Frihetsår.
  • Att Stockholms stadsarkiv får ett tydligt mandat att ytterligare förstärka det pågående arbetet med att utveckla offentlighetsprincipen och arkivets digitalisering, Chydeniusinitiativet.
  • Att Stockholms Stadsarkiv tillsammans med Stadsmuseet får i uppdrag att belysa yttrandefrihetens och tryckfrihetens påverkan på stockholmarnas liv genom historien.
  • Att en särskild satsning initieras inom Kulturnämnden där bland andra Kulturskolans elever får möjlighet att skapa, belysa och tolka rättigheter som yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincip.

Länk till Folkpartiets skrivelse och Länk till kulturförvaltningens och Stadsarkivets svar.

Presskontakt: Malin Hasselblad, 076-122 93 53