Skip to main content

Historielösa socialdemokrater vill stycka upp skolan i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 16:27 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Historielösa socialdemokrater vill stycka upp skolan i Stockholm

Socialdemokraterna meddelade idag att de anser att ansvaret för grundskolan i Stockholms stad ska återföras till stadsdelsnämnderna. Stockholm fick 2007 kritik från Skolverket för bristande styrning och uppföljning av kunskapsresultaten vilket bland annat berodde på att ansvaret var decentraliserat till stadsdelsnämnderna. År 2007 överfördes ansvaret för grundskolan från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden på Folkpartiets initiativ. Nu har alla skolor i Stockholms stad oavsett stadsdel en likvärdig resursfördelning och kunskapsuppföljning.

- Det vi såg i Stockholms stad före centraliseringen var en segregerad skola där olika skolor fick olika resurser enbart beroende på vilken stadsdel de låg i. En centralisering av ansvaret för grundskolan möjliggjorde en mycket tydligare styrning och ledning, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

 - Jag föreslår att Jan Valeskog frågar sina socialdemokratiska partikollegor i Malmö hur resultaten påverkas av att lägga ansvaret på stadsdelsnämnderna. Där centraliseras ansvaret för skolan efter den katastrofala rapport från skolinspektionen som kom i höstas, fem år efter att Stockholm gjort samma förändring, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.