Skip to main content

Idag: Edholm (L) medverkar vid Lärarförbundets manifestation för Stockholms förskolor och skolor

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 09:06 CET

Idag (28/11) kl 15-17 utanför Stockholms stadshus håller Lärarförbundet Stockholm en manifestation om lokal samling för läraryrket i Stockholm. Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) medverkar som talare.

Liberalerna har tidigare meddelat att partiet stödjer Lärarförbundets krav på en långsiktig samling för läraryrket och skolan i Stockholm.

-  Vi står inför en lärarbrist som riskerar att göra att skolor i förlängningen inte klarar att göra sitt bästa för eleverna, om inte Socialdemokraterna nu snarast börjar satsa på befintliga och nya lärare. När skolan utarmas är det de svagaste eleverna som drabbas hårdast. Därför oroar det mig att Stockholm nu styrs av en majoritet som inte klarar att ge förskolan och skolan de förutsättningar de behöver, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Flera av de krav som förs fram i Lärarförbundets lokala samling för läraryrket, som satsningar på lärares löner, karriärmöjligheter och arbetsvillkor är också sådana som länge har drivits av Liberalerna. Istället ser vi hur rekordlåga resurstillskott kombineras med nya, ofinansierade uppdrag, som rätt till heltid i förskolan. Om Socialdemokraterna istället är beredda att gå oss till mötes och satsa på skolan så är vi öppna för samarbete, säger Lotta Edholm (L) oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Plats: Utanför Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1

Tid: 28 november kl 15-17 ca (i samband med kommunfullmäktiges sammanträde som inleds kl 16)

Arr: Lärarförbundet Stockholm

Intresserade och journalister är välkomna att närvara.

Från Lärarförbundets webbplats:

Lokal samling för läraryrket handlar om ett långsiktigt åtagande och löfte till lärare, elever och samhälle.

Under manifestationen kommer följande att lyftas:

 • Åtgärder för minskad arbetsbelastning för lärare i alla skolformer
 • Komplettering av lärarlönelyftet och fortsatta satsningar på lärares löner
 • Förskolan som skolform- förslaget ”Rätt till heltid” är inte den prioritering som förskolan behöver


Liberalernas förslag för en bättre skola 2017 (ur Liberalernas budgetmotion):

 • Lönesatsning för lärare inom samtliga skolformer inkl. förskola, vuxenutbildning och kulturskola, tot. 205,5 mnkr
 • Vidareutbildning för lärare, 100 mnkr
 • Mer än dubbelt så höga tillskott per elev i skolan (schablonhöjningar) än i finansborgarrådets budget, totalt 428,2 mnkr för förskola, grundskola och gymnasieskola
 • Karriärtjänster i förskolan och i skolan, 11,6 mnkr
 • Pilotprojekt för bättre arbetsmiljö för lärare, 10 mnkr
 • Uppstart av oberoende internationellt expertråd för skolutveckling, 2 mnkr
 • Krav på språkförståelsetest i förskoleklass
 • Fortsatt kunskapsfokus, fortsatt arbete för trygghet och studiero
 • Satsning mot antisemitism och intolerans, 1 mnkr
 • Undervisningsgaranti – att lektioner som ställs in ska genomföras vid annat tillfälle
 • Nej till ofinansierad heltid i förskolan för barn till föräldralediga
 • Fortsatt fokus på små barngrupper och hög trygghet i förskolan

Källa: Liberalernas budgetmotion för Stockholms stad 2017

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86