Skip to main content

Inför obligatoriska föräldrasamtal vid ungdomsonykterhet

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:45 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Ann-Katrin Åslund
Vice gruppledare

Malin Henriksson
pressekreterare
0761229163

Inför obligatoriska föräldrasamtal vid ungdomsonykterhet

Varannan niondeklassare uppger att de någon gång varit berusade. Den genomsnittliga debutåldern för Stockholmsungdomar som dricker alkohol ligger mellan 13 och 14 år.

- Föräldrar har ett stort ansvar för sina tonåringars alkoholvanor och det är i samtalet hemma som attityden till alkohol grundläggs. Därför vill vi att ungdomsfylla ska bemötas med obligatoriska föräldrasamtal. Vi måste göra vad vi kan för att minska ungdomars fylleri, säger Ann-Katrin Åslund (FP) vice gruppledare och ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.  

Upprepade undersökningar har visat att i de fall där föräldrarna intar en avvaktande eller rent av tillåtande hållning till sina barns alkoholkonsumtion, är alkoholkonsumtionen bland barnen mest omfattande.

Som ett nytt steg i arbetet med att engagera föräldrarna i barnens alkoholvanor vill vi införa obligatoriska föräldrasamtal som en konsekvens i samtliga fall då en minderårig person påträffats berusad av polis eller socialtjänst. Samtalen ska hållas med den unge, hans eller hennes föräldrar, och socialtjänstens personal senast två dygn efter det att en anmälan kring drogpåverkan gjorts av polis eller socialtjänst.