Skip to main content

Inget pågående samarbete mellan Stockholms stad och Försvarshögskolan om extremism

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2017 18:09 CET

Lotta Edholm (L)

I beslutet om Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism ingick en överenskommelse om att lokala handlingsplaner skulle tas fram i varje stadsdel innan årsskiftet 2016-2017, i samarbete med forskningsbaserad extern kompetens genom Försvarshögskolan (FHS). Trots det har den rödgrönrosa majoriteten valt att avsluta samarbetet i förtid.

Under dagens frågestund i kommunfullmäktige påstod finansborgarrådet, som svar på en fråga från Lotta Edholm, att ett samarbete med FHS fortfarande finns. Det förnekas dock av FHS själva, som menar att de varken har blivit kontaktade eller involverade i arbetet sedan september 2016.

- Antingen vet inte finansborgarrådet om att samarbetet med Försvarshögskolan har avslutats, eller så är hon så ointresserad av frågan att hon helt enkelt inte bryr sig. Jag vet inte vad av det som är värst, men tvingas konstatera att Wanngård (S) har samma slapphänta förhållningssätt till dessa frågor som ansvarig minister, Bah Kuhnke (MP), säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Att inte dra nytta av den tillgängliga forskning och kompetens som finns på Försvarshögskolan (FHS) är både märkligt och anmärkningsvärt. Stockholms arbete riskerar på grund av detta att bli en pinsam halvmesyr. Det är fullständigt obegripligt att samarbetet avslutats, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

I förhandlingarna kring Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism lyfte Liberalerna att staden måste ta hjälp av Försvarshögskolans experter i arbetet med lokala handlingsplaner. I beslutet uttrycktes att

De lokala handlingsplanerna skulle presenteras för kommunstyrelsen senast vid årsskiftet 2016-2017 och ska enligt strategin utformas i samarbete med extern forskningsbaserad kompetens. Några sådana handlingsplaner har dock ännu inte presenterats (mars 2017).

Nu kan Liberalerna berätta att staden inte valde att använda sin option kring ett fortsatt samarbete efter att strategin klubbats. Inga kontakter har skett sedan i september 2016.

Den senaste kontakten mellan Försvarshögskolan och staden ska ha skett i september 2016 och staden tackade nej till att använda sin option för fortsatt samarbete, enligt källor till Liberalerna.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86