Skip to main content

Jönsson (FP): Rädda Fryshusets fritidsverksamhet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 09:50 CEST

På gårdagens sammanträde med Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade den rödgrönrosa majoriteten att säga upp avtalet med Fryshuset om att bedriva verksamhet för unga i stadsdelen, trots att alla är nöjda med verksamheten. Redan på måndag börjar avvecklingen av verksamheten. Folkpartiet protesterar mot beslutet.

- Fryshuset har i två års tid på ett mycket bra sätt drivit fritidsgårdar, parklekar och ungdomsverksamhet här i Skärholmen. Majoritetens beslut att avsluta samarbetet är helt förskräckligt, säger Jan Jönsson (FP), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

- Folkpartiet vill behålla Fryshusets verksamhet. Majoriteten måste tänka om. Ungdomar stod och grät utanför stadsdelsnämnden när beslutet fattades, säger Jan Jönsson (FP), vice ordförande Skärholmens stadsdelsnämnd.

Fakta

Torsdagen 27 augusti 2015 beslutade den rödgrönrosamajoriteten att inte förlänga Fryshusets avtal med stadsdelen, trots att förvaltningen rekommenderade än förlängning. I två år har Fryshuset ansvarat för fritidsgårdar, parklekar och ungdomsverksamhet i Skärholmen på stadsdelens uppdrag. Stadsdelsförvaltningens samlade bedömning är att barn och unga erbjuds en fritidsverksamhet av god kvalitet.

Ärendet togs upp redan i juni 2015, men bordlades då på majoritetens initiativ på grund av "behov av mer information". Majoritetens förslag att inte förlänga avtalet med Fryshuset hemlighölls dock fram till kl 15 27/8 (dvs samma dag som nämnden skulle fatta beslut). Ingen kommunikationn med ungdomar, personal, Fryshuset, ungdomsråd, facken, andra partier, stadsdelsförvaltningens tjänstemän. Oerhört osnyggt sätt. Mycket tal om dialog och demokrati, men i detta viktiga beslut ingen dialog eller kommunikation alls.

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163