Skip to main content

Jonlund (L): Inrätta ett kulturråd för Stockholms kulturstöd

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 09:42 CEST

Liberalerna i Stockholms stadshus föreslår idag nya regler för Stockholms kulturstöd. Partiet vill inrätta ett oberoende kulturråd som ska fatta beslut om vilka fristående kulturaktörer som ska få ekonomiskt stöd av staden istället för att sådana beslut ska fattas av politikerna. Genom det nya kulturrådet ska principen om ”armlängds avstånd” mellan politiker och kulturskapare fördjupas i Stockholm och risken för politisering av kulturstödet minskas.

-   Ett fritt kulturliv är viktigt av många skäl. För yttrandefriheten, demokratin, mångfalden, ifrågasättandet och för kulturupplevelserna. För att värna den friheten måste politiken hålla armlängds avstånd gentemot kulturskaparna. Därför föreslår vi att ett särskilt Kulturråd, som samlar omdömesgilla personer från kulturvärlden, ska fatta besluten om kulturstöd istället för att politikerna gör det, säger Rasmus Jonlund (L), vice ordförande i kulturnämnden.

Förslaget är en del av Liberalernas budgetmotion för Stockholm 2017, som presenteras idag. Hela budgetförslaget återfinns här.

Fakta om förslaget med att inrätta ett Stockholms kulturråd

Syftet med den reform Liberalerna föreslår är att fördjupa principen om armlängds avstånd genom att skilja de specifika besluten om kulturstöd från den partipolitiska nivån. Detta åstadkoms genom att Stockholms kulturråd utses med uppdraget att fatta beslut om Stockholms stads kulturstöd enligt nedan:

  • Rådet ska utses av kulturnämnden men vara fristående och oberoende i sina beslut. Mandatperioden bör vara flerårig och sammansättningen förnyas delvis och löpande varje år. Uppdraget ska vara ett fritidsuppdrag. Arvode ska utgå enligt kommunala principer.
  • Rådet ska bestå av omdömesgilla personer med kunskap om och intresse för kultur, och med bred erfarenhet från olika delar av kulturlivet och samhället. De ska ej vara partipolitiskt aktiva. Gängse jävsregler ska gälla.
  • Förslagen ska liksom idag beredas utifrån den budget, kriterier och riktlinjer för stödgivning som har fastslagits. Rådet ska inte ha någon egen organisation och pengarna ska förvaltas och skötas via stadens ekonomisystem, liksom i dag. Kulturförvaltningen genom kulturstrategiska avdelningen fortsätter att sköta administrationen. Systemet med referensgrupper etc. består

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86