Skip to main content

Kostnader för bränder minskar med 80 procent

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 14:10 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Kostnader för bränder minskar med 80 procent

Kostnaderna för bränder i stadens skolor har tack vare ett genomgripande skadeförebyggande arbete minskat med drygt 80 procent de senaste sju åren. 

- Jag är oerhört glad över att våra insatser har givit resultat. Kostnaderna för skollokaler ska användas till att förbättra utbildningsmiljön för personal och elever, inte läggas på att renovera efter skadegörelse och vandalisering, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Fakta

SISAB är den största skolfastighetsvärden i landet. Kostnaderna för bränder har minskat drygt 80 procent på sju år. Samtidigt har kostnaderna för skadegörelse på SISAB:s skolor gått nedåt de senaste åren. Kampen mot skadegörelse och bränder bedrivs i nära samarbete med våra skolor.

Försäkringsbolagets kostnader för bränder i SISAB:s fastigheter

2006200720082009201020112012
110 mkr75 mkr20 mkr20 mkr7,9 mkr17,4 mkr15,1 mkr


Så här arbetar vi mot skadegörelse:

Termosensorer - Övervakar skolgårdar utan att kränka individers integritet.

Rensa rent - Brandfarligt material rensas bort från gårdar efter verksamhetstid, där fakturan skickas till skolan/förskolan.

Bevakningsbolag - Vi anlitar bevakningsbolag som ronderar på helger och kvällar samt rycker ut vid larm. 

Ungdomsteamet - Bevakningsbolagets speciellt utbildade väktare besöker de mest skadedrabbade fastigheterna, där de bl.a. bygger relationer med ungdomar.

Trygghetsvandringar - Vi identifierar mörka och otrygga platser utomhus som vi åtgärdar.

Grannbrevet - En del grannar till våra fastigheter får direktnummer till vårt bevakningsbolag.

Nära dialog - Kontinuerlig dialog med våra hyresgäster och bevakningsbolag med flera om förebyggande arbete.

Medvetna medarbetare - SISAB:s medarbetare arbetar ständigt aktivt för att förhindra skadegörelse på våra skolor och förskolor.