Skip to main content

Kostnaderna för hyrlärare skenar i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2018 13:21 CEST

Lotta Edholm (L). Foto: Liberalerna

Kostnaden för inhyrd personal i grundskolan skenar i Stockholm. Från 36 miljoner år 2014 landade summan för inhyrd personal år 2017 på 62 miljoner kronor, en ökning med 72 procent på tre år. Det visar statistik från Stockholms stadsledningskontor. Lotta Edholm (L) kommenterar:

- Socialdemokraterna lovade i en intervju redan 2015 att sätta in åtgärder. Men det har de inte gjort, utan kostnadsexplosionen tyder på att situationen försämrats kraftigt på bara några år. Stockholms skolor behöver kunna ta in vikarier när det behövs, men det eleverna framförallt behöver är skickliga och behöriga lärare, och lärarna behöver en bättre arbetsmiljö och högre lön, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Socialdemokraterna misslyckas med att ge skolorna förutsättningar att rekrytera ny och behålla ordinarie behörig personal, samtidigt som vi borde rekrytera tusentals lärare. Följden blir att vikarieberoendet ökar, och frågan är om inte Stockholms stad nu befinner sig i en situation där man börjar bli beroende av stafettlärare, det vill säga vikarier över en längre period. Förlorarna på det blir eleverna. Vi liberaler vill satsa på lärarna och på en tryggare arbetsmiljö på alla skolor, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Under samma period har kunskapsresultaten sjunkit. Andelen elever i Stockholms kommunala skolor som blir behöriga till gymnasiets yrkesprogram har sjunkit från 85,7 procent 2014 till 84,7 procent 2017.

- Kostnaderna för den inhyrda personalen skenar och kunskapsresultaten har fallit jämfört med för några år sedan. Stockholms skolor måste få bättre förutsättningar att göra skillnad för varje elev. Då måste skolan och lärarna prioriteras högre än vad Socialdemokraterna mäktar med, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Liberalernas förslag:

- Ge skolan mer resurser. Tillskotten för varje elev i skolan bör höjas så att skolan får bra förutsättningar att hålla en god kvalitet

- Höj lönerna för lärare i en generell kommunal satsning för att göra Stockholm till en mer attraktiv arbetsplats för lärare

- Skapa fler karriärtjänster i skolan som bland annat riktas till skolor med tuffare utmaningar, som har svårare att rekrytera

Kostnader för inhyrd personal (drift) i kr

Källa: Stockholms stadsledningskontor, finansavd

2014 2015 2016 2017
Grundskola, undervisning exkl. modersmål
och svenska som andraspråk
35 991 623 44 838 979 61 049 833 61 762 507

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86