Skip to main content

Kraftigt höjda anslag till kulturverksamheter

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2011 12:21 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)

Kultur- och fastighetsborgarråd
Stockholms stadshus

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 94 86


Kraftigt höjda anslag till kulturverksamheter

- Vår politik går ut på att lägga grunden för att kulturen ska ta större plats och växa. Därför har vi sedan maktskiftet 2006 ökat kulturstödet dramatiskt. Kulturstödet ökar 2011 med 3 mkr, och 11 verksamheter kommer att få ett kraftigt ökat stöd.

Det säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med anledning av verksamhetsplanen för kulturnämnden 2011 samt fördelningen av kulturstöd 2011.

- Ett dynamiskt kulturliv är viktigt för Stockholm. Att förbättra förutsättningarna för de verksamheter som utvecklas i enlighet med kulturförvaltningens riktlinjer och kvalitetsbedömningar kommer att leda till att fler stockholmare får chansen att ta del av kvalitetskultur, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP).


Fakta

Nedanstående 11 verksamheter, som kulturstrategiska avdelningen bedömer har en stark utvecklingspotential och som kombinerar konstnärligt nytänkande med en aktiv strävan att etablera nya samarbeten och nå ut till nya publikgrupper, kommer att få kraftigt höjda anslag 2011.

Verksamhet                  Stöd 2010                 Förslag 2011    

BioRio                              200 tkr                       350 tkr              

Farhang                           350 tkr                        550 tkr     

Selam                              650 tkr                        750 tkr

Konsthall C                       200 tkr                        300 tkr

Mobile Art Production        150 tkr                        225 tkr

Teater Tribunalen             840 tkr                       900 tkr

Turteatern                       1 400 tkr                    1 450 tkr

Zirkus Lokomotiv               100 tkr                        125 tkr

SITE                               380 tkr                        450 tkr

WELD                             380 tkr                        450 tkr

Dansens Hus                    6 846,5 tkr                  6 887,5 tkr

TOTAL                            11 496,5 tkr                12 437,5 tkr

Höjning                                                           941 tkr