Skip to main content

Krafttag mot betygsinflation i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 10:19 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Krafttag mot betygsinflation i Stockholm

 
Under hösten har en försöksverksamhet med ett diagnostiskt prov i matematik för nyblivna gymnasieelever genomförts i Stockholms stad – det s k Stockholmsprovet. Provresultaten jämförs sedan med elevernas avgångsbetyg från grundskolan och analysen visar att flera skolor sätter allt för höga eller låga betyg.

 - Det är oroande att så pass många skolor verkar sätta felaktiga betyg. De skolor som inte sätter rättvisande betyg måste göra en analys av sina avvikande bedömningar. En av de viktigaste faktorerna för elevers studiemotivation och kunskapsresultat är att de betyg de får faktiskt är rättvisande. Stockholms stad tar nu krafttag mot felaktig betygssättning, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.


Skolborgarrådet Lotta Edholm tar nu initiativ till ytterligare åtgärder för en korrekt betygssättning:


• Det diagnostiska provet ska år 2012 genomföras i samtliga kommunala gymnasieskolor i Stockholm.

• Provet ska erbjudas till samtliga friskolor i Stockholm.

• Skolor som uppvisar stora avvikelser ska upprätta en åtgärdsplan för likvärdiga betyg, samt avge förklaring till utbildningsnämnden kring betygssättningen.

• Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en jämförande studie mellan elevernas resultat på nationella prov och slutbetygen i årskurs 9.

• I samband med att betyg införs från årskurs 6 ska jämförstudien mellan nationella prov och betyg göras även i årskurs 6.

• Nationella prov ska avidentifieras innan de rättas av behöriga lärare.

• En försöksverksamhet kommer att genomföras 2012 där skolor byter prov så att alla elevers nationella prov rättas av lärare från andra skolor.


Fakta

Provet är utformat av experter vid Stockholms universitet tillsammans med utvecklingsläraren i matematik vid utbildningsförvaltningen. Analysen visar att det inte förekommer skillnader i betygsättningen mellan kommunala respektive fristående grundskolor. Provet har genomförts vid 12 kommunala gymnasieskolor samt 14 fristående skolor. Provet ger viktig information om matematikundervisningen på grundskolorna, samt vilka skolor som har problem med glädjebetyg. Dessutom är resultatet ett stort stöd för gymnasierna som direkt får reda på vilken nivå deras nya elever faktiskt ligger på, så att skolan kan utveckla och anpassa undervisningen därefter.

Undersökningen bifogas. 

Bifogade filer

PDF-dokument