Skip to main content

Kriminalisera barnmisskötsel

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2009 09:14 CEST

Folkpartiet Stockholm Stad

Skolborgarrådet Lotta Edhholm (FP)

Jan Jönsson (FP), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Kriminalisera barnmisskötsel

"Lagstiftningen som ska skydda barn och unga behöver ses över i sin helhet och vi har flera förslag på vad som behöver göras. Att som förälder inte samverka när socialtjänsten utreder barns behov av skydd och stöd, kan inte längre accepteras." Det skriver folkpartisterna Lotta Edholm och Jan Jönsson i dag på DN debatt.

"Barnen i familjer där föräldrarna underlåter att ta sitt omsorgsansvar far mycket illa. I många förekommer droger, i andra upprätthålls ett slags skräckvälde genom fysisk och psykisk misshandel. Ibland är föräldrarna väl medvetna om situationen, men gör inget för att söka hjälp och försvårar ibland till och med för socialtjänsten att skaffa sig insyn i familjen." skriver Lotta Edholm och Jan Jönsson.

"Vi menar att det är dags att överväga om grövre fall av omsorgsunderlåtelse ska kriminaliseras, precis som att barnmisshandel redan är det idag. "

Hela artikeln finns att läsa i sin helhet på DN debatts sida eller på www.lottaedholm.wordpress.com.

Kontakt för Folkpartiet i Stockholm stad
Simon Rothstein Frankander
Pressansvarig 0768-251604