Skip to main content

Kunskap och välfärd istället för symbolsatsningar: Liberalt budgetalternativ för Stockholm 2017

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 08:29 CEST

Liberalernas budgetalternativ för Stockholm prioriterar välfärd framför symbolsatsningar och innehåller bland annat ett kunskapslyft för Stockholms skolor och lärare. Liberalerna vill satsa totalt 571 miljoner mer än majoriteten på förskola, skola och utbildning. Av detta öronmärks 203,5 miljoner kronor till högre lärarlöner för lärare i samtliga skolformer och 100 miljoner kronor reserveras för kompetensutveckling för lärare. Schablonhöjningarna per elev i förskola, skola och gymnasium är mer än dubbelt så höga som i finansborgarrådets budget.

-   Det finns bara en ett parti som är garanten för tillräckliga skolsatsningar i Stockholm, och det är Liberalerna. Till skillnad från Socialdemokraterna, som går fram med de svagaste påslagen till skolan på tolv år, finansierar vi både höjda anslag per elev och extra lönesatsningar för alla lärare. Vi gör detta därför att vi vet att en bättre skola och en stärkt läraryrke är avgörande för elevernas framtid och för Stockholms långsiktiga utveckling, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Det liberala budgetalternativet innehåller också en större satsning på socialsekreterares löner och arbetsvillkor. Totalt 18,2 miljoner kronor avsätts för en lönesatsning för socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden, en yrkesgrupp som idag är utsatt och där personalrotationen är stor. 20 miljoner kronor läggs på en satsning på kompetensutveckling för socialsekreterare.

-   Ska vi klara att hålla ett starkt skyddsnät i Stockholm måste vi vårda socialtjänstens personal bättre, både vad gäller lön, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Det är en extremt utsatt grupp. Trots att ungefär varannan socialsekreterare i Stockholm svarar att de utsatts för hot under de två senaste åren, är detta tyvärr ytterligare en kvinnodominerad akademikergrupp som prioriteras ned i det rödgrönrosa Stockholm, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna föreslår att alla över 85 år som vill ska ges rätt att flytta till äldreboende och avsätter 50 miljoner kronor för denna reform. Dessutom vill partiet att ett Leva livet-kontrakt införs i äldreomsorgen för att äldre ska få större gehör för individuella önskemål även då man behöver samhällets stöd.

-   Äldreomsorgen är till för de äldre, inte tvärtom. Som stockholmare måste man kunna känna att det finns ett starkt stöd när man behöver hjälp, till exempel då man behöver flytta till ett tryggare boende, men också att man kommer att få fortsätta vara en individ även när man blir äldre och skröpligare, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna väljer att avvisa ett antal råd, kommissioner och utskott som den rödgrönrosa majoriteten prioriterar, i syfte att kunna frigöra mer resurser till välfärdens basverksamheter. Liberalerna vill också se en minskad användning av inhyrda konsulter.

Liberalerna föreslår en skattesänkning om 20 öre per intjänad hundralapp.

Fakta:

Ur Liberalernas budgetalternativ för Stockholm 2017

Satsningar på lärare och för kunskap: 571 miljoner kronor mer till skolan

– Lönesatsning för lärare inom samtliga skolformer, 203,5 mnkr

– Vidareutbildning för lärare, 100 mnkr

– Mer än dubbelt så höga tillskott per elev i skolan (schablonhöjningar) än i finansborgarrådets budget, totalt 428,2 mnkr för förskola, grundskola och gymnasieskola

– Karriärtjänster i förskolan och i skolan, 11,6 mnkr

– Pilotprojekt för bättre arbetsmiljö för lärare, 10 mnkr

– Uppstart av oberoende, internationellt expertråd för skolutveckling, 2 mnkr

50 000 färdigställda bostäder till 2020

– Fler specialiserade planhandläggare för kortare ledtider och ökat byggande, 5 mnkr

– ”Bostadskvadraten” – krav på att var fjärde tillkommande kvadratmeter i City ska gå att bo i

– Krav på att staden granskar och ta tillbaka markanvisningar som inte används, 0,5 mnkr

– Låt byggherrar själva hjälpa till att ta fram detaljplaner (”byggherreplaner”)

Satsningar på socialsekreterare och stärkt socialt skyddsnät

– Lönelyft för socialsekreterare inom barn- och ungdomsområdet, 18,2 mnkr (motsvarande i snitt 1500 kr extra i månaden för en socialsekreterare)

– Vidareutbildning för socialsekreterare genom kompetenspeng, 20 mnkr

– Satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck, 15 mnkr

– Extra jobbtorg för validering, 6 mnkr

– Bättre tillgång till Sfi för föräldralediga samt på fler tider, 5 mnkr

– Digitaliseringssatsning i socialtjänsten, 5 mnkr

– Fältteam för ensamkommande barn och unga som vistas på Citys gator, 5 mnkr

Utbyggd äldreomsorg med större respekt för individen

– Rätt till servicehus/vård- och omsorgsboende för alla över 85 år som vill, 50 mnkr

– Mer pengar till hemtjänsten, 9 mnkr

– Anhörigutbildning om demens, 5 mnkr

– Satsning på fler mötesplatser för äldre samt sommarpensionat, 2 mnkr

– Leva livet-kontrakt i äldreomsorgen, 1 mnkr

Bättre stöd för personer med funktionsnedsättning

– Totalt 46,6 mnkr mer än majoriteten på stöd och service till personer med funktionsnedsättning

– Tillgänglighetsåtgärder i trafikmiljön, 100 mnkr

Kulturområdet

– Satsning på vidareutvecklat utbud Kulturskolan, 15 mnkr

– Förslag till ökade anslag till Kulturhuset Stadsteatern för att komma tillrätta med teaterns ekonomiska problem

– Värdegrundssatsning mot antisemitism och intolerans (4 mnkr i en gemensam satsning mellan utbildningsnämnden och kulturnämnden)

– Digitaliseringssatsning, 2 mnkr

– Inrätta Stockholms kulturråd för kulturstöd

Liberalernas budgetmotion, liksom en presentation av innehållet, bifogas detta pressmeddelande.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86