Skip to main content

L: Höghastighetståg trycker undan kollektivtrafikinvesteringar

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 11:36 CEST

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare

I dag rapporterar Sveriges Radio att regeringspartierna kommit överens om ett ramförslag för höghastighetstågen. Nu bjuder de in allianspartierna och Vänsterpartiet till samtal om förslaget. Liberalerna i Stockholm stad skulle hellre se att de planerade 205 miljarderna går till andra infrastruktursatsningar, främst till långsiktiga investeringar för spårbunden pendlingstrafik.

Förslaget på ramverk för höghastighetstågen innebär ett kostnadstak på 205 miljarder kronor, och en förhoppning om att det går att bygga för tåg som ska nå topphastigheter nära 320 km/h. Detta trots att trafikverket tidigare beräknat att kostnaden kan gå upp till 320 miljarder, ej inberäknat tågen och stationerna.

- Stockholm växer med cirka 35 000 människor varje år. Vi ser otroligt stora behov av att infrastruktursatsningarna trappas upp för att inte Stockholm och övriga landet ska hamna i en trafikkris. Därför borde regeringen istället prioritera utökade satsningar på kollektivtrafiken och på att öka framkomligheten för alla vardagspendlare som försöker ta sig till jobbet och skolan. Att människor kan ta sig till jobbet måste vara viktigare än dyra drömmar om höghastighetståg, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Det här är en oansvarig infrastrukturpolitik. Stockholm är i akut behov av fler förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet. 205 miljarder motsvararnästan tolv östliga förbindelser.Samtidigt visar trafikverketsberäkningar att den samhällsekonomiska bruttokostnaden för höghastighetstågen kan bli så hög som 403 miljarder. Det vore bättre med ett brett investeringspaket med viktiga investeringar för spår-, och pendlingstrafik, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

Fakta om höghastighetstågens kostnader: 

  • Trafikverket har uppskattat att den totala samhällsekonomiska bruttokostnaden av höghastighetstågen kan uppgå till 403 miljarder (se SOU 2017:107 tabell 3.2).
  • Verket räknar på en nettoförlust för samhället på 250 miljarder kronor.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour: 076-122 94 86