Skip to main content

(L): Låt KFUM bygga

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 11:44 CET

Abit Dundar (L), gruppledare i exploateringsnämnden

KFUM har länge visat intresse för att bygga och en driva en fullstor idrottshall i Hagastaden. Idag presenterades stadens markanvisning för platsen och KFUM kommer inte att få bygga någon hall.

-Vi anser inte att staden har utrett ärendet tillräckligt och att Socialdemokraterna kommer med svepskäl. De vill helt enkelt inte att KFUM ska få bygga hallen, säger Abit Dundar (L), gruppledare i exploateringsnämnden.

-Här har vi en seriös aktör med lång erfarenhet av att driva idrottsverksamheter som har erbjudit sig att själva bekosta och driva en fullstor hall, i en stadsdel där det råder stor brist på idrottsmöjligheter. För mig är det självklart att staden måste ta tillvara på en sådan möjlighet, säger Daniele Fava (L), gruppledare i idrottsnämnden.

Fakta: Exploateringsnämnden fattar den 8 mars beslut om markanvisning för skola, förskola, idrottshall, vård- och omsorgsbostäder samt studentbostäder inom fastigheterna Stockholm Vasastaden 1:118 m.fl. och Solna Haga 3:6 i Hagastaden till Skolfastigheter i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och AB Svenska Bostäder. Enligt kontorets förslag till beslut kommer KFUM inte att få bygga en idrottshall på platsen bredvid Wenner-Gren Center.

För presskontakt och mer information: Liberalernas pressjour 0761 229 486