Skip to main content

L: Majoriteten nobbar KFUM trots att det saknas reell konflikt med andra byggplaner

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 17:16 CET

Abit Dundar (L), gruppledare exploateringsnämnden

KFUM har länge visat intresse för att bygga och driva en fullstor idrottshall i Hagastaden. I dag beslutade exploateringsnämnden hur stadens mark på den aktuella platsen ska användas - KFUM kommer inte att få bygga någon hall.

- Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ger nu KFUM nobben, samtidigt som de lockar med en eventuell möjlighet att någon gång i framtiden få bygga på ett annat område. Det här är inte ett rimligt sätt att hantera en aktör som själv vill finansiera en idrottshall i Stockholm, säger Abit Dundar (L), Gruppledare exploateringsnämnden.

-Här har vi en seriös aktör med lång erfarenhet av att driva idrottsverksamheter som har erbjudit sig att själva bekosta och driva en fullstor hall, i en stadsdel där det råder stor brist på idrottsmöjligheter. För mig är det självklart att staden måste ta tillvara på en sådan möjlighet, säger Daniele Fava (L), gruppledare i idrottsnämnden.

Miljöpartiet har tidigare stöttat KFUM i sina planer för hallen, men vänder nu på kappan i förmån för majoritetens linje om att inte låta KFUM bygga på den aktuella platsen.

- Majoriteten hävdar att det inte går att kombinera idrottshallen med studentbostäderna, skolan, förskolan och äldreboendet som de vill uppföra på platsen. Efter att flera olika arkitekter granskat tomtkartorna står det dock klart att det inte är några problem att hitta lösningar där dessa går att uppföra vid sidan av hallen, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.


Fakta: 

Exploateringsnämnden fattade den 8 mars beslut om markanvisning för skola, förskola, idrottshall, vård- och omsorgsbostäder samt studentbostäder inom fastigheterna Stockholm Vasastaden 1:118 m.fl. och Solna Haga 3:6 i Hagastaden till Skolfastigheter i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och AB Svenska Bostäder. Enligt kontorets förslag till beslut kommer KFUM inte att få bygga en idrottshall på platsen bredvid Wenner-Gren Center.

För presskontakt och mer information: Liberalernas pressjour 0761 229 486