Skip to main content

Ljung (L): Brister i planeringen för tillfälliga modulbostäder i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 14:06 CET

Majoriteten upprepar sitt misslyckande från 2016 med en ofullständig planering för nyanländas boende. Liberalerna kräver en bättre process för tillfälliga bostäder framöver med en snabbare, parallell planering där flera tänkbara placeringar finns att ta ställning till. Frågan uppmärksammades även i SVT Nyheter Stockholm (1/2). 

Med fler tänkbara platser för modulbostäder skulle mindre boenden också bli ett alternativ. Modulbostäderna måste också ligga mer centralt i staden, inte bara i ytterstaden, samt blandas upp med studentbostäder. Det skulle förbättra och snabba på integrationen samt innebära ett välbehövligt tillskott av även studentbostäder.

-  Liberalerna är en konstruktiv part i mottagandet av nyanlända. Men planeringen, som den ser ut idag, duger inte. Hade den rödgrönrosa majoriteten fått fram en mer fullständig, parallell planering av olika platser för tillfälliga boenden hade politikerna i de beslutande nämnderna bättre kunnat fullgöra sin uppgift, att se vilka platser som fungerar bra och vilka som inte är optimala. I dagsläget, när inga andra alternativ finns, så ställs vi mer eller mindre inför ”fullbordat faktum”, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

-  Vi liberaler kommer att rösta ja till de tillfälliga bostäder som nu ligger på bordet, eftersom behovet är så stort. Men vi skulle behöva fler boenden i innerstaden, alla kan inte ligga i ytterstadsdelarna. Och, precis som Liberalerna har föreslagit tidigare, borde vi planera in en mix av studentbostäder i de tillfälliga boendena. Vi måste också marknadsanpassa ersättningen till privatpersoner så att det blir ett realistiskt alternativ för fler att hyra ut till nyanlända, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Liberalernas förslag:

  • Planeringen för tillfälliga boenden behöver bli mer fullständig och olika platser behöver utredas simultant, så att politikerna får en möjlighet att se vilka platser som fungerar bra och vilka som inte är optimala.
  • Inrätta studentbostäder i en del av de tillfälliga boendena för bättre integration och som ett tillfälligt tillskott av boenden för studenter.
  • Marknadsanpassa ersättningen till privatpersoner för att hyra ut ett rum eller en lägenhet till nyanlända via staden, så att det blir reellt möjligt för fler att hyra ut ett rum eller lägenhet. Idag är det för många en förlustaffär jämfört med att hyra ut på den reguljära andrahandsmarknaden.
  • Staden måste försöka ta över samtliga av de av Migrationsverkets boenden som nu avvecklas, som annars försvinner.
  • Länsstyrelsen måste prioritera att avgöra överklaganden om modulbostäder så att tiden mellan överklagande och avgörande kan kortas.

Stockholms planering för modulbostäder uppmärksammas även i SVT Nyheter Stockholm (1/2).

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86