Skip to main content

Madeleine Sjöstedt (FP): Årets kulturbonus utdelad

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 06:01 CET

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Simon Rothstein Frankander
Pressansvarig
0768- 251604

Madeleine Sjöstedt (FP): Årets kulturbonus utdelad

För femte året i rad utdelas nu kulturbonusen, som fördelas på toppen av det kvalitetssäkrade verksamhetsstödet, till teatrar, konsthallar, danskompanier, jazzklubbar och annan Stockholmskultur.

- Bonussystemet är ett steg i riktning mot en kulturpolitik där kulturen tar större plats. Det är glädjande att nästan alla får bonus i år vilket är ett tecken på att hela kulturlivet går framåt, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

- När jag tillträdde som kulturborgarråd var min ambition att lägga om kulturpolitiken med målen att fler ska ta del av kultur och att kulturskapare ska få bättre ekonomiska villkor. Bonussystemet leder till just detta, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Bonussystemet är en del av ett större paket för att skapa tillväxt i kulturlivet. Den som lyckas öka sin egenfinansiering genom t ex intäkter genom biljettförsäljning ska belönas för detta och inte missgynnas som det ofta var förut.

- Eftersom vi även prioriterar kultur för barn och unga, gynnar bonusen också dem som ökar sin unga publik, säger Madeleine Sjöstedt (FP).

Fakta om kulturbonusen
År 2008 inrättades ett bonussystem för det fria kulturlivet vars syfte är att sporra kulturverksamheter att arbeta mer med att nå en bredare publik och hitta alternativ finansiering. Bonussystemet är en del av ett större paket för att skapa tillväxt i kulturlivet. Den som lyckas öka sin egenfinansiering genom t ex intäkter genom biljettförsäljning ska belönas för detta och inte missgynnas som det ofta var förut. Eftersom barn och unga är prioriterade, gynnar bonusen också dem som ökar sin unga publik. Bonusen fördelas efter fyra parametrar – andel egna intäkter, ökning av de egna intäkterna, andel barn- och ungdom i publiken samt ökning av andelen barn och unga i publiken.

Folkpartiet Stockholms Stadshus har två borgarråd som sitter i Stockholms stadshus. Lotta edholm och Madeleine Sjöstedt. 
Läs mer på våra bloggar:
www.lottaedholm.wordpress.com
www.madeleinesjostedt.wordpress.com
Pressjouren finns på 0761229486 (ej sms).
Pressansvarig för Folkpartiet i Stadshuset är Simon Rothstein Frankander.