Skip to main content

Madeleine Sjöstedt (FP): "Jag reserverar mig i SKL"

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2010 11:30 CEST

Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus

Pressmeddelande

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd
 
Simon Rothstein Frankander
pressekreterare
076-8 25 16 04

Madeleine Sjöstedt (FP):"Jag reserverar mig i SKL"

Igår behandlade kulturberedningen i  Sveriges kommuner och landsting (SKL) remissen till regeringen angående betänkandet ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet”, den s k koffertmodellen. Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad reserverade sig mot SKL:s positiva remissvar.

 - Alla förväntar sig mera pengar och är därför redo att organisera sig efter statens pipa. Men de kan bedra sig, några nya pengar är inte utlovade. Tvärtom riskerar modellen bara leda till mera byråkrati, Säger Madeleine Sjöstedt.

I tisdags beslutade en enad kulturnämnd i Stockholm att avvisa betänkandets förslag på samverkansmodell. Nämnden hänvisar i sitt uttalande till Stockholms stads remissvar på Kulturutredningen. Stockholms stad var verkligt positiv till kulturutredningens förslag där man beaktat de särskilda förhållanden som råder i Stockholm och gav staden ett explicit undantag.

- Stockholm stad är i Stockholms län den naturliga motparten till staten i kulturfrågor. Vi kan omöjligtvis ställa oss bakom en modell som inte tar hänsyn till den nationella betydelse som stadens kulturinstitutioner har, säger Madeleine Sjöstedt (FP).

Läs mer på http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2010/04/23/jag-reserverar-mig-i-skl/ .