Skip to main content

Med nya riktlinjer ska lärare och rektorer få stöd att stoppa hot och våld

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2019 06:00 CET

Lotta Edholm: Jag förväntar mig att Stockholms skolor tar till de disciplinära åtgärder som krävs

Den grönblåa majoriteten agerar mot den växande otryggheten i Stockholms skolor och tar fram riktlinjer för trygghet och studiero. Syftet är att stödja skolornas arbete och säkerställa att trygghet och studiero prioriteras i alla stadens skolor.

Elevundersökningar som genomförs av Stockholms stad visar att den upplevda otryggheten i skolan har ökat under de senaste åren. Arbetsmiljöverkets statistik för 2018 visar att hot och våld i skolorna har mer än fördubblats under de senaste sju åren. Bristen på trygghet och studiero är en av skolans viktigaste frågor och största utmaningar. Den grönblåa majoriteten tar nu fram riktlinjer om trygghet och studiero som exempelvis visar hur skolorna kan använda disciplinära åtgärder. Lärare och rektorer ska veta vilka åtgärder som kan vidtas och känna stöd för att vidta dem. Riktlinjerna ska tydliggöra att det i Stockholms stads skolor ska gälla samma trygghet och studiero, oavsett skola.

- Jag är väl medveten om att det bland lärare och rektorer finns en osäkerhet kring vilka disciplinära åtgärder som kan och får vidtas när en elev begår regelbrott. De gemensamma riktlinjerna för trygghet och studiero ska tydliggöra vad som gäller, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd.

- Att hot och våld ökar i skolorna är extremt allvarligt. För att alla elever ska nå kunskapsmålen krävs trygga skolor och klassrum med studiero, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd.