Skip to main content

Mer tid till undervisning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 10:13 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Mer tid till undervisning

"Regeringen har helt riktigt dragit slutsatsen att kraven på att allt ska dokumenteras kan minskas. De förändringar av skollagen, som utbildningsministern presenterade igår, var därför både efterlängtade och välkomna. I de årskurser där betyg ges (Åk 6-9) föreslår regeringen att kravet på skriftlig information, d v s IUP och skriftliga omdömen, helt avskaffas. Detta innebär en halvering av arbetsbelastningen för lärarna inom detta område."

Det skriver skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) idag på sin blogg med anledning av att utbildningsminister Jan Björklund (FP) igår kunde presentera utredningens förslag som innebär flera ändringar av skollagen och som kommer att avlasta lärarna och ge dem möjlighet att fokusera på undervisningen.

"Även här i Stockholm försöker vi på olika sätt se till att rektorer och lärare ges möjligheten att fokusera på sina huvuduppgifter. Utbildningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att genomföra en översyn av ansvarsfördelningen mellan stadens grundskolor och den centrala förvaltningen. Målet är att rektorer och skolledare ska få mer tid att arbeta med aktiv ledning av den pedagogiska verksamheten, istället för att lägga tid på administration. Utbildningsförvaltningen ska även se över om lärarnas administrativa belastning, utöver regeringens förslag, kan minskas och förenklas än mer."

Läs mer på Lotta Edholms blogg.