Skip to main content

Nordin (M)/Edholm (FP): Stockholms stad köper Konradsberg

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 06:30 CEST

Stockholms stad köper Konradsbergs campus av Akademiska hus. Affären är värd ca 2 miljarder kronor. På Konradsberg skapas nu ett unikt skolcampus med plats för 3 000 elever i både kommunala och fristående skolor.

– Kungsholmen växer kraftigt och därför är det strategiskt viktigt att staden får tillgång till och rådighet över Konradsbergs campus. I ett slag frigörs lokaler för förskola, skola och idrott, en förutsättning för att Mariebergsområdet ska kunna växa, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd.

– Det här ger oss möjligheten att skapa många nya skolplatser för både grund- och gymnasieelever på Kungsholmen, samlat i ett centralt beläget campus i en unik skolmiljö. Det säkerställer både behovet av fler utbildningsplatser i området de kommande åren och ger oss möjligheter att styra utvecklingen av campusområdet, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.


Fakta
• Det finns ett stort behov av fler utbildningslokaler på Kungsholmen. Kungsholmens grundskolor byggs ut för att klara en del av det ökade elevantalet, men nya lokaler behövs också. Som ett led i att stärka stadens rådighet över utvecklingen av ett mycket strategiskt område har staden nu köp Konradsberg. Affären är värd ca 2 miljarder kronor.
• De tillkommande ytorna kommer att ge utbildningsnämnden möjlighet att tillgodose behovet av fler utbildningsplatser, de kommande åren, på Kungsholmen. På sikt finns dessutom ytterligare möjligheter att utveckla flera av byggnaderna i Campus Konradsberg för att möta ytterligare behov hos såväl befintliga hyresgäster som staden i övrigt. Det centrala läget med utmärkta kommunikationer gör förvärvet strategiskt intressant för tillskapande av lokalytor för utbildning i ett växande Stockholm.
• I fastigheterna kommer ca 3000 barn och ungdomar från förskola till gymnasium att kunna ha sin skolgång – ca 2000 av dessa kommer att vara kommunala skolplatser (fördelat jämt mellan grund- och gymnasieskola). Flera olika skolor med skilda inriktningar och förutsättningar samsas redan idag inom området.
• Staden har fattat beslut om att börja bygga en rad nya skolor och fram till 2020 kommer 11 helt nya skolor att uppföras, och många fler kommer att byggas åren därefter.

Presskontakt
Sten Nordin: Markus Jonsson, 076-12 29 201
Lotta Edholm: Ulrika Frändén, 076-12 29 397